Kinestetiikan toimintamallin jalkaantuminen vaatii asian jatkuvaa esillä oloa ja erityisesti esimiesten tukea ja sitoutumista. Toimintamallin hyödyntämisen haasteita ovat usein vaikeus muuttaa rutiineja, opitun uuden toimintatavan ylläpitäminen ja uusien toimintatapojen juurruttaminen hoitotyön arkeen.

Esimiehille suunnatun koulutuksen tavoitteena on antaa tietoa kinestetiikasta ja sen hyödyistä, mitä ja miten kursseilla opitaan sekä miten esimies voi tukea henkilöstöään kinestetiikan juurruttamisessa. Ensimmäiset suuren suosion saaneet esimieskoulutukset pidettiin Helsingissä ja Tampereella 2018 sekä Seinäjoella ja Oulussa 2019.

Koulutuksen esitteeseen tästä: Kinestetiikan esimieskurssi 2020 Jyväskylä