• ESIHENKILÖKOULUTUS •

Kinestetiikan® koulutus sosiaali- ja terveydenhuollon esihenkilöille

Ammattihenkilöstön koulutuksen tavoitteena on kouluttaa henkilöstöä kohtaamaan potilas ja asiakas tavalla, joka tukee tämän omia voimavaroja kaikissa päivittäisissä toiminnoissa sekä ylläpitää henkilöstön työmotivaatiota ja edistää työhyvinvointia.


Toimintamallilla edistetään potilas- ja asiakaslähtöistä työskentelyä ja vähennetään henkilöstön tuki- ja liikuntaelinvaivoja ja sairaslomia. Näin kinestetiikasta hyötyy koko organisaatio.

Kinestetiikan® koulutus sosiaali- ja terveydenhuollon esihenkilöille

Ammattihenkilöstön koulutuksen tavoitteena on kouluttaa henkilöstöä kohtaamaan potilas ja asiakas tavalla, joka tukee hänen omia voimavarojaan kaikissa päivittäisissä toiminnoissa sekä ylläpitää henkilöstön työmotivaatiota ja edistää työhyvinvointia.


Toimintamallilla edistetään potilas- ja asiakaslähtöistä työskentelyä ja vähennetään henkilöstön tuki- ja liikuntaelinvaivoja ja sairaslomia. Näin kinestetiikasta hyötyy koko organisaatio.

Yhä useampi organisaatio hakeutuu kinestetiikan laatuyksikköprosessiin.

Yhä useampi organisaatio hakeutuu kinestetiikan laatuyksikköprosessiin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot kaikkialla Suomessa kouluttavat henkilöstöään kinestetiikan voimavaralähtöiseen toimintamalliin. Vuosittain kinestetiikan peruskursseille
osallistuu noin 3000 hoitajaa, fysioterapeuttia ja toimintaterapeuttia akuutti-, vanhus-, vammais- ja kotihoidosta. Syventäville kursseille ja tutorkoulutukseen osallistuvien määrä on myös suuri. Omaishoitajille suunnatut kurssit ovat saaneet suuren suosion.

Kouluttajina toimivat Suomen Kinestetiikkayhdistyksen kouluttajat.

Kinestetiikka ei ole tietty terapiamuoto vaan perustavan- laatuinen ymmärrys ihmisen toimintoihin liittyvistä tekijöistä.


Kinestetiikkaan investointi vastaa tämän päivän ja huomisen tarpeita ja maksaa itsensä takaisin.

Kinestetiikkaan investointi vastaa tämän päivän ja huomisen tarpeita ja maksaa itsensä takaisin.


Kursseille osallistuneiden ja heidän esihenkilöidensä kokemuksia:

 • Potilaista on löytynyt enemmän voimavaroja kuin olisi ikinä uskonut.
 • Avustustilanteet ovat rauhoittuneet ja siten asiakkaan vastustus ja aggressiivisuus vähentynyt.
 • Jäykät asiakkaat ovat vähemmän jäykkiä!
 • Työ on keventynyt, pienellä avulla potilas pääsee itse ylös vuoteesta.
 • Kainaloista retuuttaminen on jäänyt, tuntui itsestä niin kamalalta.
 • Henkilöstön sairauspäivien sekä tuki- ja liikuntaelinvaivojen määrä on vähäinen. Vaihtuvuus on pientä.
 • Eläköityneet työntekijät haluavat jatkaa sijaisina osana arkeamme.
 • Ihmetys oli suuri, kun aikaisemmin juuri se minun silmissäni ’kahden hoidettava’ ja nosturilla nostettava ihminen muuttuukin yhden avustettavaksi kinestetiikan avulla.

Esihenkilöiden tuki onensiarvoisen tärkeää

Kinestetiikan toimintamallin jalkaantuminen vaatii asian jatkuvaa esillä oloa ja erityisesti esihenkilöiden tukea ja sitoutumista.

Toimintamallin hyödyntämisen haasteita ovat usein vaikeus muuttaa rutiineja, opitun uuden toimintatavan ylläpitäminen ja uusien toimintatapojen juurruttaminen hoitotyön arkeen.

Esihenkilöille suunnatun koulutuksen tavoitteena on antaa tietoa kinestetiikasta ja sen hyödyistä, mitä ja miten kursseilla opitaan sekä miten esihenkilö voi tukea henkilöstöään kinestetiikan juurruttamisessa. Ensimmäiset suuren suosion saaneet esihenkilökoulutukset pidettiin Helsingissä ja Tampereella 2018.


Koulutuksen sisältö

Koulutus muodostuu yhdestä kokonaisesta koulutuspäivästä klo 8–16
sekä kouluttajan tarjoamasta henkilökohtaisesta tuesta koulutuspäivän jälkeen.

Aamupäivä

 • Mitä kinestetiikka on?
 • Miksi toimintamalli on tärkeä akuutti-, vanhus-, vammais- ja kotihoidossa?
 • Miten kinestetiikkaa opitaan?
 • Millaisia välineitä se antaa potilas- ja asiakaslähtöiseen ja voimavaroja tukevaan hoito- ja terapiatyöhön?
 • Miten kinestetiikan avulla voidaan ylläpitää ja edistää henkilöstön työmotivaatiota ja
  työhyvinvointia?
 • Miten kinestetiikan avulla voidaan ehkäistä ja vähentää tuki- ja liikuntaelinvammoista johtuvia
  sairaslomia?
 • Millainen on kinestetiikan koulutusjatkumo?
 • Miten kinestetiikka edistää työyhteisön vetovoimaa?

Opetusmenetelmät: teoriaa ja tutkimustietoa, käytännön harjoituksia, pienryhmät,
ryhmäkeskustelu.

Aamupäivä

 • Mitä kinestetiikka on?
 • Miksi toimintamalli on tärkeä akuutti-, vanhus-, vammais- ja kotihoidossa?
 • Miten kinestetiikkaa opitaan?
 • Millaisia välineitä se antaa potilas- ja asiakaslähtöiseen ja voimavaroja tukevaan hoito- ja terapiatyöhön?
 • Miten kinestetiikan avulla voidaan ylläpitää ja edistää henkilöstön työmotivaatiota ja
  työhyvinvointia?
 • Miten kinestetiikan avulla voidaan ehkäistä ja vähentää tuki- ja liikuntaelinvammoista johtuvia
  sairaslomia?
 • Millainen on kinestetiikan koulutusjatkumo?
 • Miten kinestetiikka edistää työyhteisön vetovoimaa?

Opetusmenetelmät: teoriaa ja tutkimustietoa, käytännön harjoituksia, pienryhmät,
ryhmäkeskustelu.

Iltapäivä

 • esihenkilön rooli kinestetiikan toimintamallin mahdollistajana ja juurruttajana hoito- ja terapiatyön arjessa
 • esimerkkejä kinestetiikan toimintamallin juurruttamisprosessista eri toimintaympäristöissä
 • kinestetiikan näkyminen hoitosuunnitelmissa
 • juurruttamisprosessia tukevia strategioita ja kinestetiikan hyötyjä mittaavia mittareita teoriassa ja käytännössä
 • välitehtävä ja henkilökohtainen palaute kouluttajalta

Opetusmenetelmät: teoriaa ja tutkimustietoa, käytännön harjoituksia, pienryhmät,
ryhmäkeskustelu.

Ota yhteyttä valtuutettuihin kinestetiikkakouluttajiin ja pyydä tarjous esihenkilökoulutuksesta.

Kinestetiikkakouluttajien yhteystiedot

Esihenkilökurssit kurssikalenterissa