Kinestetiikan neljäs esimieskurssi pidettiin Oulussa Rajakylänhoivan tiloissa ja osallistujamäärä niin julkiselta kuin yksityiseltä puolelta oli runsas. Osallistujia oli Oulun kaupungin vanhuspalveluista ja erityisryhmien asumis- ja päiväpalveluista, Haapaveden kaupungin terveyspalveluista ja hoito- ja hoivapalveluista sekä Coronaria Hoiva Oy:n esimiehiä Yli-Torniosta, Kuusamosta, Oulusta, Muhokselta ja Jyväskylästä. Suurin osa osallistujista oli suorittanut kinestetiikan peruskurssin ja tämän huomasi päivän aikana, ymmärrys kinestetiikasta toimintamallina oli vahvasti läsnä. Ajatuksia vaihdettiin puolin ja toisin ja osallistujat saivat matkaan ideoita, jotka tukevat toimintamallin juurruttamista käytäntöön.
Kiitos kaikille osallistujille, esimiehen rooli on todella tärkeä!