Oulun kaupungin Rajakylän hoivalla järjestettiin 12.11. kinestetiikan yhteisöllinen avoimet ovet -tapahtuma. Iltapäivän aikana vieraat tutustuivat erilaisiin voimavaralähtöisiin avustus- ja ohjaustilanteisiin.

Työpajoissa harjoiteltiin hoitajien ohjaamana muun muassa lattialta ylös avustamista, erilaisia pyörätuoliin siirtymistilanteita, opittiin kehonhahmotuksen tukemista asento- ja liikehoidon keinoin sekä lähestyttiin sosiodraaman avulla kuvattua vuorovaikutuksen ja kohtaamisen tärkeää merkitystä. Palveluesimiehet kertoivat omassa työpajassa roolistaan kinestetiikan jalkauttamisessa.

Iltapäivän aikana oli mahdollisuus kuulla kinestetiikan hyödyistä avustettavalle ja avustajalle. Työpajoissa kuvattiin myös, miten kinestetiikan toimintamallia kuvataan RAI-arviointiin ja miten asiaa havainnollistetaan valokuvasarjoin.

Vieraita tapahtumassa kävi noin 50. Osallistujia oli sekä kotihoidosta että ympärivuorokautisten palveluiden yksiköistä.

”Tänään järjestetty tapahtuma oli ensimmäinen, jonka työstimme Rajakylän hoivan Sannin- Severin- ja Siirinkodin henkilökunnnan kanssa yhdessä. Samassa talossa toimiva kirjastokin oli mukana lainaamalla meille lehtisalia yhteen työpajaamme. Kiitokset siitä kirjaston henkilökunnalle. Tämä päivä osoitti, mitä yhdessä tekeminen on parhaimmillaan, hieno tunne”, kertoo fysioterapeutti ja kinestetiikkatuutori Anne Pasanen.