Saana Heikkisen opinnäytetyö kinestetiikasta sosiaali- ja terveysalan uudistajana

Fysioterapeutti Saana Heikkisen opinnäytetyö on laadullinen tutkimus, jonka tarkoitus on kuvailla, millaisia työkaluja kinestetiikan toimintamalli tarjoaa sosiaali- ja terveysalan kehittämiseen ja johtamiseen.

Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa kinestetiikan tarjoamista mahdollisuuksista, kun halutaan kehittää toimintaa sosiaali- ja terveysalalla laadukkaammaksi ja kustannustehokkaamaksi ilman lisäresursointia. Tutkimus tehtiin Suomen Kinestetiikkayhdistyksen sertifioimassa laatuyksikössä, tehostetun palveluasumisen yksikössä Pirkanmaalla.

Tutkimuksen toimeksiantajana oli Suomen Kinestetiikkayhdistys ry.

Tutkimuksen johtopäätös on, että kinestetiikan toimintamalli mahdollistaa käytänteiden uudistamista sosiaali- ja terveysalalla. Tällainen uudistaminen vaatii organisaatioissa yhdenmukaista, asiakaslähtöisesti toteutettua ja tavoitteellista toimintaa.

Tutkimus toi uutta tietoa kinestetiikan mukaisesta toiminnan kehittämisestä, erityisesti johtamisen näkökulmasta. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää muun muassa esihenkilöiden kinestetiikkakoulutuksen kehittämisessä.


Savon ammattiopisto yhteistyökumppaniksi

Suomen Kinestetiikkayhdistys ja Savon ammattiopisto solmivat strategisen kumppanuussopimuksen 16.8.2021.

Yhteistyön tavoitteena on muun muassa

 • oppimispalvelujen ja työyhteisön toiminnan kehittäminen
 • opetushenkilöstön osaamisen, tutkinnon perusteiden ja opetuksen kehittäminen
 • sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden toimintakyvyn ja osallisuuden vahvistaminen
 • digitaalisen osaamisen ja palveluiden kehittäminen
 • organisaatioiden kilpailukyvyn vahvistaminen (kinestetiikan laatuyksiköt)
 • yhteiskuntavastuu ja vaikuttavuus.


Päivi Pennanen
koulutuspäällikkö
Kuopio

Päivi Dyster
opettaja, kinestetiikkakouluttaja
Kuopio

Savon ammattiopistossa kinestetiikkaosaamisen sisällyttäminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto-opetukseen sekä ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen on ollut strateginen valinta. Työelämän kanssa on lähdetty yhteistyössä kehittämään toimintaa alueellamme.


Molemmat toimijat, Savon ammattiopisto ja Suomen Kinestetiikkayhdistys, haluavat olla aktiivisia yhteiskuntavaikuttajia ja kehittää toiminnallaan sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden ja työelämän osaamista.

Yhteistyö on merkittävä kinestetiikan® ja koulutuksen edistämisen kannalta.


[SIIRTYY] Kinestetiikan täydennyskoulutus kouluttajille ja tutoreille

Kinestetiikan kouluttajien ja tutoreiden täydennyskoulutus SIIRTYY VUODELLE 2022

Kinestetiikan kouluttajien ja tutoreiden täydennyskoulutus SIIRTYY VUODELLE 2022

Täydennyskoulutus on kätevästi heti kinestetiikan valtakunnallisen opintopäivän jälkeen, jotta pitkänmatkalaisillakin olisi paremmat mahdollisuudet osallistua molempiin koulutuksiin.

Koulutuksen ohjelma:

8.00–8.30 • Ilmoittautuminen ja aamukahvi
8.30 • Päivän aloitus
Tuija Saastamoinen ja Noora Vuoripelto
8.45 • Puheenjohtajan puheenvuoro
Virpi Hantikainen
9.00–10.00 • Luento: Kipu ja pelko
psykoterapeutti Sari Kinnunen
10.00–10.20 • Tauko
10.20 • Paneelikeskustelu: aistien merkitys arjessa
11.00–11.05 • Aistitaukojumppa
kinestetiikkakouluttaja Minna Sulanen ja kinestetiikkatutor Anu Paakkunainen
11.10 • Luento: Viisaat aistit
kinestetiikkakouluttajat Pia Byysing ja Anita Tanttu
11.30 • Lounas
12.30–14.45 • Työpajat
Tehohoito ja aistit, kinestetiikkakouluttaja Kirsi Hagström
Ympäristö ja aistit, kinestetiikkakouluttaja Minna Sulanen ja kinestetiikkatutor Anu Paakkunainen
Lattian ja seinän taikaa: Aistit käyttöön interaktiivista teknologiaa hyödyntämällä, Esko Vihava, Aistikanava
Omatoimisen ruokailun edistäminen ympäristön kontrastien sekä astioiden ja ruokailuvälineiden avulla, Sirpa Lähdevuori, E. Ahlström
14.45 • Päiväkahvi
15.15–16.00 • Alueterveiset, vuoden 2020 tutorin palkitseminen ja muut ajankohtaiset asiat


Julkaistu alun perin 31.3.2021. Päivitetty 16.8.2021 tapahtuman siirtämisen vuoksi.


Kymmenen henkilön kesäinen ryhmäkuva rannalla.

Uusia kinestetiikan tutoreita Tampereella

Kymmenen uutta kinestetiikan tutoria valmistui 16.6.2021 Tampereella.

Osallistujia oli Tampereen kaupungin ikäihmisten kotihoito- ja asumispalveluista sekä Nokian kotihoidosta.

Kinestetiikan tutoreiden yhteystiedot löydät verkkosivultamme.

Voit katsoa myös kartalta oman alueesi tutorit.

Kymmenen henkilön kesäinen ryhmäkuva rannalla.

Kuvassa edessä vasemmalta Anna Koveluhta ja Essi Teerinen; keskellä vasemmalta Anna Hannonen, Päivi Vierula, Katriina Koivunen ja Anette Häkkinen; takana vasemmalta Roope Karjalainen, Jouko Laitila, Markus Iiskola ja Outi Karlsson.

Yhdistys onnittelee lämpimästi uusia tutoreita!


Kaksi uutta kinestetiikkakouluttajaa

Kesäkuussa valmistui kaksi uutta kinestetiikkakouluttajaa: Heidi Lågas ja Tuija Saastamoinen.

Heidi Lågas

Tuija Saastamoinen

Heidi ja Tuija aloittivat kouluttajakoulutuksen viime vuoden tammikuussa 16 kinestetiikan peruskurssin kouluttajakokelaan joukossa Tampereella. Koronarajoituksista johtuvien aikataulumuutoksien vuoksi heidän valmistumisensa siirtyi tämän vuoden kesäkuulle.

Heidi työskentelee lähihoitajana Oulunkylän kuntoutuskeskuksessa Helsingissä ja Tuija fysioterapeuttina ja apulaisosastonhoitajana Myllypuron seniorikeskuksessa Helsingissä.

Saimme joukkoomme kaksi loistavaa kouluttajaa!

Yhdistys onnittelee Heidiä ja Tuijaa ja toivottaa heidät tervetulleiksi kouluttajaryhmään!


Kinestetiikan aluetoimintaa kehitetään

Suomen Kinestetiikkayhdistys on aloittanut kinestetiikan aluetoimintamallin kehittämisen.

Suomen Kinestetiikka-yhdistys on aloittanut kinestetiikan aluetoimintamallin kehittämisen.

Aluetoiminnalle on tarve, koska kouluttajien, tutoreiden ja laatuyksiköiden määrä on lisääntynyt ympäri Suomen. Kinestetiikkaa harjoitetaan työyhteisöissä yhä enemmän ja laajemmalla.

Aluetoiminnan tavoitteena on muun muuassa:

 • eri puolella Suomea olevien toimijoiden yhteistyön vahvistaminen
 • kinestetiikan leviämisen, laadun ja jatkuvuuden varmistaminen
 • esihenkilöiden kiinnostuksen ja aktiivisen yhteistyön kehittäminen
 • laatuyksikköprosessien tukeminen.

Alueiden kouluttajamentorit ja tukihenkilöt ovat tärkeässä asemassa alueidensa toiminnan kehittämisessä, jossa he toimivat yhteistyössä Kinestetiikkayhdistyksen kanssa.

Asiasta tiedotetaan lisää, kun mallin kehittäminen edistyy.

Jos olet kiinnostunut kuulemaan
Pohjois- ja Itä-Suomen aluetoiminnan kehittämisestä, voit osallistua Zoom-palaveriin
7.5.2021 klo 18.00–19.30.
Tiedustelut
raimo.lappalainenkinestetiikka.fi

Jos olet kiinnostunut kuulemaan
Pohjois- ja Itä-Suomen aluetoiminnan kehittämisestä, voit osallistua Zoom-palaveriin
7.5.2021 klo 18.00–19.30.
Tiedustelut
raimo.lappalainenkinestetiikka.fi


Jälleen uusia kinestetiikan kouluttajia!

Maaliskuussa valmistui kaksi uutta kinestetiikkakouluttajaa: Johanna Ala-Renko ja Anna Ylimäki.

Anna ja Johanna aloittivat kouluttajakoulutuksen viime vuoden tammikuussa 16 kinestetiikan peruskurssin kouluttajakokelaan joukossa Tampereella. Koronarajoituksista johtuvien aikataulumuutoksien vuoksi koko joukko ei valmistunut kerralla, vaan heistä 12 ehti valmistua jo tämän vuoden helmikuussa.

Toivotaan, että viimeistenkin kahden kouluttajakokelaan valmistuminen sujuu ongelmitta ja voimme juhlistaa kaikkia uusia kouluttajia 23.9.2021 Helsingissä pidettävällä kinestetiikan valtakunnallisena opintopäivänä.

Koronatilanteen vuoksi emme saaneet kouluttajia yhteiskuvaan, joten julkaisemme kuvakarusellin koulutuksen ajalta.

Klikkaa kuvaa

ja katso kuvia Annasta ja Johannasta koulutustilanteissa.

Yhdistys onnittelee teitä, Anna ja Johanna, ja toivottaa teidät tervetulleiksi kouluttajaryhmään. Teitä tarvitaan! Tästä se matka kouluttajana alkaa.Yhdistyksen kevätkokous 2021

Suomen Kinestetiikkayhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään perjantaina 23.4.2021 kello 18.

Suomen Kinestetiikka-yhdistyksen sääntö-määräinen kevätkokous pidetään perjantaina 23.4.2021 kello 18.

Koronatilanteen vuoksi kokous pidetään Teams-yhteyden välityksellä.

Koronatilanteen vuoksi kokous pidetään Teams-yhteyden välityksellä.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen kevätkokoukselle määräämät asiat

 1. kokouksen avaus
 2. kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta, tarvittaessa myös kahden ääntenlaskijan valinta
 3. kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 5. tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen esittely sekä toiminnantarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. muiden esille tulevien asioiden käsittely
 8. kokouksen päättäminen.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan kokoukseen voi osallistua – jos hallitus tai yhdistyksen kokous niin päättää – myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Jäsen! Saat kutsun Teams-kokoukseen, kun lähetät ilmoittautumisesi sähköpostitse toimistokinestetiikka.fi viimeistään 20.4.2021.

Poikkeustilanteesta huolimatta kokoukseen toivotaan runsasta osanottoa. Tule mukaan vaikuttamaan yhdistyksen asioihin!


Jari Pirhonen tukemaan Suomen Kinestetiikkayhdistyksen toimintaa

Suomen Kinestetiikkayhdistys on saanut uuden tukijan, kun Jari Pirhonen ryhtyi yhdistyksen kummiksi.

Jari Pirhonen on tutkija ja sosiaaligerontologian dosentti (Helsingin yliopisto), jonka keskeisiä tutkimusteemoja ovat hyvä elämä vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidossa ja hyvinvointi vanhuudessa ylipäätään. Jarin uusin tutkimushanke käsittelee vaikeasti muistisairaiden ihmisten elämän loppuvaihetta hoivakodeissa.

Kipinän gerontologiseen tutkimukseen sytytti Jarin kohdalla työskentely lähihoitajana useissa hoivakodeissa. Aina ei nimittäin näyttänyt siltä, että toiminnan keskiössä olisivat olleet ikäihmiset, joita varten palvelujärjestelmä on luotu.

Jarin väitöskirja nostaakin esiin hoivakodin asukkaiden autonomian, toimijuuden, persoonana näkymisen ja osallisuuden kokemuksen keskeisiksi hyvää toimintaa ohjaaviksi arvoiksi.

Tutkijan työnsä ohella Jari toimii puheenjohtajana Arvokas vanhuus ARVA ry:ssä. ARVA ry perustettiin mahdollistamaan hoivakodeissa asuvien ikäihmisten elämänlaadun tukeminen kansalaistoiminnan keinoin. Yhdistys onkin järjestänyt monenlaisia retkiä ja juhlia.

Sittemmin toiminta on laajentunut myös hoivakotien ulkopuolelle, ja päätoimintamuodoksi on vakiintunut Unelmatehdas, jossa nimensä mukaisesti toteutetaan ikäihmisten unelmia.

Jari on myös suosittu puhuja, jonka luennoille on osallistunut jo yli kahdeksan tuhatta ihmistä akateemisen maailman ulkopuolella.

Suomen Kinestetiikkayhdistys toivottaa
Jari Pirhosen
sydämellisesti mukaan kinestetiikkatoimintaan!

Suomen Kinestetiikkayhdistys toivottaa
Jari Pirhosen
sydämellisesti mukaan kinestetiikkatoimintaan!


Uusia kinestetiikan kouluttajia!

Uusia kinestetiikan peruskurssikouluttajia valmistui helmikuussa 12, ja vielä tämän kevään aikana valmistunee neljä lisää.

Vuoden 2020 tammikuussa 16 kinestetiikan peruskurssin kouluttajakokelasta aloitti koulutuksen Tampereella. Heistä 12 valmistui tämän vuoden helmikuussa ja loput neljäkin valmistunevat vielä tämän kevään aikana.

Matka kouluttajaksi on ollut pitkä ja vaatinut koronatilanteen vuoksi kaikilta joustavuutta aikataulumuutosten vuoksi, niin apukouluttajana toimimisessa kuin opetusnäytössäkin.

Koronatilanteen vuoksi emme saaneet kouluttajia yhteiskuvaan, joten julkaisemme kuvakarusellin koulutuksen ajalta.

Klikkaa kuvaa

ja katso kaikki kuvat uusista kouluttajista ja koulutustilanteista.

Toivotaan, että viimeistenkin kouluttajakokelaiden valmistuminen sujuu ongelmitta ja voimme juhlistaa kaikkia uusia kouluttajia 23.9.2021 Helsingissä pidettävällä kinestetiikan valtakunnallisena opintopäivänä.

Helmikuussa 2021 valmistuivat:

 • Mira Aaltonen, Tampere
 • Jaana Ahonen, Tampere
 • Matti Asikainen, Tampere
 • Sari Hakaniemi, Hankasalmi
 • Arja Hälinen, Haapavesi
 • Juuso Jokinen, Sastamala
 • Riina Lapinkorpi, Pietarsaari
 • Sari Lehtonen, Helsinki
 • Kirsi Myller-Pirinen, Helsinki
 • Anne Pasanen, Oulu
 • Susanna Selinko, Hämeenlinna
 • Marjo Vallius-Hyttinen, Lieksa

Yhdistys onnittelee teitä uusia kouluttajia ja toivottaa teidät tervetulleiksi kouluttajaryhmään. Teitä tarvitaan! Tästä se matka kouluttajana alkaa.