Uusia kinestetiikkakouluttajia

Seitsemän uutta kinestetiikan peruskurssikouluttajaa valmistui 13.5.2022 Tampereella.

Uudet kouluttajat kuvassa alhaalla vasemmalta: Virpi Jaatinen, terveydenhoitaja, TtM, Pyhäjärvi; Hanna Leskelä, fysioterapeutti, Seinäjoki; Heidi Laitomaa, fysioterapeutti YAMK, lehtori, Pori ja Marja Klasila, sairaanhoitaja, Oulu. Takana vasemmalta: Anu Paakkunainen, fysioterapeutti, Helsinki; Roope Karjalainen, lähihoitaja, Tampere ja Janne Väyrynen, fysioterapeutti, Savonlinna.

Saimme joukkoomme seitsemän loistavaa kouluttajaa!

Yhdistys onnittelee uusia kouluttajia ja toivottaa heidät tervetulleiksi kouluttajaryhmään!


Syksyn 2022 täydennyskoulutukset


Koulutuspaikkana on Koukkuniemen Juhlatalo osoitteessa Ahlgrenin puistokatu 5, Tampere.


Tutoreiden ja kouluttajien täydennyskoulutuspäivä torstaina 17.11.2022

Koulutuspäivän aiheet:

 • kaatumisten ehkäisy
 • luento kivusta ja pelosta
 • tutoreiden toiminta 2022 ja alueterveiset

Katso lisätiedot tästäLataa tulostettava esite

Kouluttajien täydennyskoulutuspäivä perjantaina 18.11.2022

Katso lisätiedot tästäLataa tulostettava esite

NähdäänTampereella!


Kirjallisuuskatsaus kinestetiikan tutkimuksista

Kinestetiikan tutoriksi Helsingistä helmikuussa 2022 valmistunut toimintaterapeutti Johanna Finskas on tehnyt projektityönään kuvailevan kirjallisuuskatsauksen aiheesta Kinestetiikan merkitys hoitotyössä. Kinestetiikkaa koskevia tutkimuksia löytyi pääosin vuosilta 2014–2020 ja jatkotutkimusten tarve on selvä.

Johannalle kiitos tästä hyvästä työstä!Yhdistyksen kevätkokous 2022

Suomen Kinestetiikkayhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 7.4.2022 kello 18.

Suomen Kinestetiikka-yhdistyksen sääntö-määräinen kevätkokous pidetään torstaina 7.4.2022 kello 18.

Kokous pidetään Teams-yhteyden välityksellä.

Kokous pidetään Teams-yhteyden välityksellä.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen kevätkokoukselle määräämät asiat

 1. kokouksen avaus
 2. kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta, tarvittaessa myös kahden ääntenlaskijan valinta
 3. kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 5. tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen esittely sekä toiminnantarkastajien lausunto
 6. päättäminen tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. muiden esille tulevien asioiden käsittely
 8. kokouksen päättäminen.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan kokoukseen voi osallistua – jos hallitus tai yhdistyksen kokous niin päättää – myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Jäsen! Saat kutsun Teams-kokoukseen, kun lähetät ilmoittautumisesi sähköpostitse toimistokinestetiikka.fi viimeistään 6.4.2022.

Kokoukseen toivotaan runsasta osanottoa. Tule mukaan vaikuttamaan yhdistyksen asioihin!


Uusia kinestetiikan tutoreita Kuusamosta ja Kuopiosta

Yhdeksän uutta kinestetiikan tutoria valmistui Kuusamossa 4.3.2022

Kuvassa: Takana vasemmalta Paula Vanhala, Kuusamon kotihoito, Esa Korhonen, Seviset Oy, palvelutalo Tervaskoivu, Minna Pätsi, Kuusamon Kotiranta Siika, Kati Turkia, Kuusamon Katrinkoti, Jaana Tuovila, Kuusamon Fysioterapiaosasto,akuuttiosasto. Edessä vasemmalta Aija Manninen, Kuusamon terveyskeskus, akuuttiosasto, Katja Juntunen, Savon ammattiopisto, Kuopio, Tuija Tornberg, Kuusamon ikäihmisten palvelut, ja Sanna-Kaisa Nurmi, Kuusamon Katrinkoti.

Suomen Kinestetiikkayhdistys onnittelee lämpimästi uusia tutoreita!Uusia kinestetiikan tutoreita Helsingistä

Kymmenen uutta kinestetiikan tutoria valmistui Helsingissä 22.2.2022

Kuvassa: Edessä vasemmalta Minna Nieminen, Laajasalon palvelutalo, Tuuli Järvi, Roihuvuoren seniorikeskus, Virpi Hantikainen, kouluttaja, Zahra Tolui, Kannelmäen palvelutalo, Kirsi Kärki, Vuorensyrjän palvelutalo, ja Sanna Suominen, Koskelan seniorikeskus. Takana vasemmalta Kiia Björklund, Kontulan seniorikeskus, Niina Hienonen, Myllypuron seniorikeskus, Johanna Finskas, Myllypuron seniorikeskus, Jarno Brännfors, Kivelän seniorikeskus, ja Maria Hakala, Koskelan seniorikeskus.

Suomen Kinestetiikkayhdistys onnittelee lämpimästi uusia tutoreita!Vaasan keskussairaalan vaativan kuntoutuksen osastosta kinestetiikan laatuyksikkö

Vaasan keskussairaalan vaativan kuntoutuksen osastolle on myönnetty kinestetiikan laatuyksikön sertifikaatti 17.12.2021. Tunnustus on erityisen merkityksellinen, koska kyseessä on ensimmäinen erikoissairaanhoidon yksikkö, jonka Suomen Kinestetiikkayhdistys on sertifioinut laatuyksiköksi.

Vaativan kuntoutuksen osasto, avancerad rehabiliteringsavdelning, on ollut toiminnassa neljä vuotta, ja kinestetiikan toimintamalli on ollut osastolla käytössä sen perustamisesta asti.

Osastolla työskentelee kolme kinestetiikkatutoria, Niina Westerqvist, Päivi Hotakainen ja Eija Sorvari. Kuvassa on myös kinestetiikkakouluttaja Kirsi Hagström (toinen oikealta), joka on vaikuttanut paljon kinestetiikan kehittymiseen osastolla.

Suomen Kinestetiikkayhdistys onnittelee
Vaasan keskussairaalan
vaativan kuntoutuksen osastoa
hienosta saavutuksesta ja toivottaa hyviä kinestetiikkahetkiä hoitotyöhön!


Tapahtuma Tampere-talossa 9.3.2022: Kinestetiikan® toimintamalli vanhustyössä

Koulutukseen voi osallistua myös etänä!

Kinestetiikan® toimintamalli vanhustyössä

Tampere-talo keskiviikko 9.3.2022 kello 8.00–16.00

Tule mukaan odotettuun tapahtumaan!

Suomen Kinestetiikkayhdistys järjestää koko päivän luentotapahtuman yhdessä Globex Oy:n kanssa.

Päivän teemana on kinestetiikka vanhustyössä, ja päivän aikana kuullaan luentoja monipuolisesti vanhustyön eri näkökulmista.

Luennoimassa on asiantuntijoita niin vanhustyöstä, kinestetiikasta kuin hoitoyksiköistäkin.

Koulutukseen voi osallistua myös etänä!

Päivän ohjelma

Päivän ohjelma

8.00–9.00 • Ilmoittautuminen

9.00–9.10 • Tervetuloa
Jaana Ahonen, kinestetiikkakouluttaja, Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

9.10–9.30 • Avauspuheenvuoro
Merja Korpi, vastaava palveluesihenkilö, Tampereen kaupunki

9.30–10.00 • Toimintakykyä tukeva ympäristö
Arja Hälinen, ft, kinestetiikkakouluttaja, Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi, kotihoito, Haapavesi

10.00–10.30 • Kahvitauko

10.30–11.00 • Ikääntyneen voimavarat, mahdollisuudet ja haasteet
Merja Koskinen, geronomi YAMK, kinestetiikkakouluttaja, Porin perusturva

11.00–11.30 • Ikäihmisten perhehoito – mahdollisuus erilaisiin hoivan ja huolenpidon tarpeisiin
Raija Leinonen, ikäihmisten perhehoidon asiantuntija, Perhehoitoliitto ry

11.30–12.15 • Vaikeasti muistisairaiden ihmisten hengellinen tukeminen
Jari Pirhonen, tutkija, sosiaaligerontologian dosentti

12.15–13.15 • Lounastauko

13.15–13.45 • Kinestetiikan toimintamallin juurruttaminen Koukkuniemessä
Outi Karlsson, ft, kinestetiikkatutor, Tampereen kaupunki, ikäihmisten palvelut, Koukkuniemen vanhainkoti

13.45–14.05 • Kinestetiikka sosiaali- ja terveysalan uudistajana
Saana Heikkinen, ft YAMK, Ylöjärven kaupungin perusturva, akuuttiosasto

14.05–14.40 • Kivun huomiointi kinestetiikan keinoin
Kirsi Hagström, ft, kinestetiikkakouluttaja, Vaasan keskussairaala

14.40–15.10 • Kahvitauko

15.10–15.45 • Parempaa elämää kinestetiikan avulla muistisairaiden hoivakodissa
Ulla Korpela, hoitokodin johtaja, ja Iris Virtanen, lh, kinestetiikkatutor, Turun Otso Oy

15.45–16.00 • Päivän lopetus
Jaana Ahonen

Koulutukseen voi osallistua myös etänä!


Uusi väitöskirja kinestetiikasta

Carola Maurer väitteli ansiokkaasti 27.9.2021 Wienin yliopiston hoitotieteen laitoksella aiheesta Moving competently – learning from and with one another: Development of kinaesthetics competence in long-term care facilities. An empirically generated model based on multi-perspective findings from a multiple case study.

Kasvokuva hymyilevästä naisesta.

Tohtori Carola Maurer

Työn ohjaajina olivat professori, laitoksen johtaja Hanna Mayer ja professori Heidrun Gattingen St. Gallenin ammattikorkeakoulusta.  Vastaväittäjinä toimivat TtT, dosentti Virpi Hantikainen ja apulaisprofessori Elisabeth Reilinger.

Väitöskirja on saksaksi, ja osajulkaisuja on englanniksi ja saksaksi. Kokoomaväitöskirjan tuloksena Carola kehitti mallin kinestetiikkakompetenssin kehittämisestä ikäihmisten hoitoorganisaatioissa. Mallin avulla voidaan systemaattisesti tukea kinestetiikan oppimista ja ylläpitoa sekä kinestetiikan juurruttamista työyhteisöihin.

Kinestetiikkayhdistys on saanut luvan kääntää mallin suomeksi.

Yhdistys onnittelee Carola Maureria ansiokkaasta ja kinestetiikan kehittämistä tukevasta väitöskirjasta!