Toimisto suljettuna kesäkuun

Yhdistyksen toimisto
on suljettu
31.5.–28.6.2021

Yhdistyksen toimisto lomailee kesäkuun. Loman aikana kiireellisissä asioissa voi ottaa yhteyttä yhdistyksen puheenjohtajaan Virpi Hantikaiseen: virpi.hantikainenkinestetiikka.fi

Hyvää kesää kaikille!


Kinestetiikan aluetoimintaa kehitetään

Suomen Kinestetiikkayhdistys on aloittanut kinestetiikan aluetoimintamallin kehittämisen.

Suomen Kinestetiikka-yhdistys on aloittanut kinestetiikan aluetoimintamallin kehittämisen.

Aluetoiminnalle on tarve, koska kouluttajien, tutoreiden ja laatuyksiköiden määrä on lisääntynyt ympäri Suomen. Kinestetiikkaa harjoitetaan työyhteisöissä yhä enemmän ja laajemmalla.

Aluetoiminnan tavoitteena on muun muuassa:

 • eri puolella Suomea olevien toimijoiden yhteistyön vahvistaminen
 • kinestetiikan leviämisen, laadun ja jatkuvuuden varmistaminen
 • esihenkilöiden kiinnostuksen ja aktiivisen yhteistyön kehittäminen
 • laatuyksikköprosessien tukeminen.

Alueiden kouluttajamentorit ja tukihenkilöt ovat tärkeässä asemassa alueidensa toiminnan kehittämisessä, jossa he toimivat yhteistyössä Kinestetiikkayhdistyksen kanssa.

Asiasta tiedotetaan lisää, kun mallin kehittäminen edistyy.

Jos olet kiinnostunut kuulemaan
Pohjois- ja Itä-Suomen aluetoiminnan kehittämisestä, voit osallistua Zoom-palaveriin
7.5.2021 klo 18.00–19.30.
Tiedustelut
raimo.lappalainenkinestetiikka.fi

Jos olet kiinnostunut kuulemaan
Pohjois- ja Itä-Suomen aluetoiminnan kehittämisestä, voit osallistua Zoom-palaveriin
7.5.2021 klo 18.00–19.30.
Tiedustelut
raimo.lappalainenkinestetiikka.fi


Jälleen uusia kinestetiikan kouluttajia!

Maaliskuussa valmistui kaksi uutta kinestetiikkakouluttajaa: Johanna Ala-Renko ja Anna Ylimäki.

Anna ja Johanna aloittivat kouluttajakoulutuksen viime vuoden tammikuussa 16 kinestetiikan peruskurssin kouluttajakokelaan joukossa Tampereella. Koronarajoituksista johtuvien aikataulumuutoksien vuoksi koko joukko ei valmistunut kerralla, vaan heistä 12 ehti valmistua jo tämän vuoden helmikuussa.

Toivotaan, että viimeistenkin kahden kouluttajakokelaan valmistuminen sujuu ongelmitta ja voimme juhlistaa kaikkia uusia kouluttajia 23.9.2021 Helsingissä pidettävällä kinestetiikan valtakunnallisena opintopäivänä.

Koronatilanteen vuoksi emme saaneet kouluttajia yhteiskuvaan, joten julkaisemme kuvakarusellin koulutuksen ajalta.

Klikkaa kuvaa

ja katso kuvia Annasta ja Johannasta koulutustilanteissa.

Yhdistys onnittelee teitä, Anna ja Johanna, ja toivottaa teidät tervetulleiksi kouluttajaryhmään. Teitä tarvitaan! Tästä se matka kouluttajana alkaa.Yhdistyksen kevätkokous 2021

Suomen Kinestetiikkayhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään perjantaina 23.4.2021 kello 18.

Suomen Kinestetiikka-yhdistyksen sääntö-määräinen kevätkokous pidetään perjantaina 23.4.2021 kello 18.

Koronatilanteen vuoksi kokous pidetään Teams-yhteyden välityksellä.

Koronatilanteen vuoksi kokous pidetään Teams-yhteyden välityksellä.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen kevätkokoukselle määräämät asiat

 1. kokouksen avaus
 2. kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta, tarvittaessa myös kahden ääntenlaskijan valinta
 3. kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 5. tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen esittely sekä toiminnantarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. muiden esille tulevien asioiden käsittely
 8. kokouksen päättäminen.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan kokoukseen voi osallistua – jos hallitus tai yhdistyksen kokous niin päättää – myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Jäsen! Saat kutsun Teams-kokoukseen, kun lähetät ilmoittautumisesi sähköpostitse toimistokinestetiikka.fi viimeistään 20.4.2021.

Poikkeustilanteesta huolimatta kokoukseen toivotaan runsasta osanottoa. Tule mukaan vaikuttamaan yhdistyksen asioihin!


Webinaari: kinestetiikan toimintamalli lähihoitajakoulutuksessa

Webinaarin aiheena on kinestetiikan toimintamalli lähihoitajakoulutuksessa.

KESKIVIIKKONA

5.5.2021

KLO 12–14

Webinaarin aiheena on kinestetiikan toimintamalli lähihoitaja-koulutuksessa.

KESKI-VIIKKONA

5.5.2021

KLO 12–14

Webinaari sopii erityisesti toisen asteen sosiaali- ja terveysalan koulutuksen opettajille, jotka toimivat sekä ammatillisten että yhteisten aineiden opetuksessa. Se sopii erinomaisesti myös sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten esimiehille.

Webinaarin tavoitteena on esitellä kinestetiikan voimavaralähtöinen toimintamalli ihmisen liikkumisen ja toiminnan tukemisessa. Webinaarissa käsitellään sitä, miten opettaja voi soveltaa kinestetiikan toimintamallia opetuksessaan.

Webinaarin sisältö:

 • kinestetiikan voimavaralähtöinen toimintamalli ihmisen liikkumisen ja toiminnan tukemisessa
 • kinestetikka lähihoitajan koulutuksen toteutussuunnitelmassa: rakenne ja kokemuksia mallin toimivuudesta, Gradia Jyväskylän pilotti
 • käytännön sovelluksia kinestetiikasta eri tutkinnonosien opetuksen toteutuksessa
 • opettajien kinestetiikkakoulutuksen esittely.

Huom! Vaikka et voisi osallistua webinaarin varsinaisena aikana 5.5. klo 12–14, kannattaa silti ilmoittautua mukaan, sillä webinaarista julkaistaan tallenne, jonka voit katsoa halumanasi ajankohtana.

Jaamme myös kouluttajien esitysmateriaalit osallistujille webinaarin jälkeen.

Puhujat

Sari Jokinen
ft, TtM, kinestetiikkatutor, lehtori, Gradia Jyväskylä

Kirsi Myller-Pirinen
ft, TtM, kinestetiikkakouluttaja, asiakkuusvastaava, lehtori, Suomen Diakoniaopisto

Webinaarin järjestävät Globex ja Suomen Kinestetiikkayhdistys yhteistyössä.
Sen hinta on 45 € (sisältää 24 % ALV:n).

* * * Ilmoittaudu heti webinaariin tästä * * *

Ilmoittaudu webinaariin 28.4.2021 mennessä.


Suomen Kinestetiikkayhdistys ja E. Ahlström yhteistyöhön

Ruokailu-kokemukselle enemmän arvoa hoivapalveluissa

Suomen Kinestetiikkayhdistyksen tavoitteena on toimintakyvyn ja kuntoutumisen edistäminen sekä ihmisen liikkumisen ja arkisten toimintojen tukeminen mahdollisimman hyvin. Keskeistä toimintamallille on ihmistä kunnioittava vuorovaikutus. Yksi kuntoutuksen kannalta olennainen asia on syöminen.

Ruokailukokemukselle enemmän arvoa hoivapalveluissa

Suomen Kinestetiikkayhdistyksen tavoitteena on toimintakyvyn ja kuntoutumisen edistäminen sekä ihmisen liikkumisen ja arkisten toimintojen tukeminen mahdollisimman hyvin. Keskeistä toimintamallille on ihmistä kunnioittava vuorovaikutus. Yksi kuntoutuksen kannalta olennainen asia on syöminen.

Ruokailu-kokemukselle enemmän arvoa hoivapalveluissa

Suomen Kinestetiikkayhdistyksen tavoitteena on toimintakyvyn ja kuntoutumisen edistäminen sekä ihmisen liikkumisen ja arkisten toimintojen tukeminen mahdollisimman hyvin. Keskeistä toimintamallille on ihmistä kunnioittava vuorovaikutus. Yksi kuntoutuksen kannalta olennainen asia on syöminen.

E. Ahlström tuo maahan hoivapalveluun tarkoitettuja astioita, joiden ominaisuudet tukevat omaehtoista syömistä. Astioiden ainutlaatuinen muotoilu – kuten lautasen reunan leveys tai korkeus, kontrastivärien käyttö ja astioiden painavuus – tukevat itsenäistä ruokailua, ruoan kulkeutumista suuhun, ruoan lämpimänä pysymistä ja juomisen helppoutta. Hyvännäköiset astiat tukevat lisäksi ruokailuhetken tunnelmaa ja tärkeyttä.

Kinestetiikkayhdistyksen ja E. Ahlströmin yhteistyön tavoitteena on lisätä tietoisuutta ympäristön merkityksestä avustettavassa tilanteessa, erityisesti syömistilanteessa. Omaehtoisen syömisen tukeminen onnistuu oikeanlaisilla astioilla ja lisäksi liikkeen avulla: anna avustettavan tuntea oman kätensä liikkeen kautta, milloin ruoka on tulossa suuhun.

– Yhteinen viestimme on, että syömistilanteille ja aterioinnille annettaisiin hoivapalveluissa riittävästi aikaa ja oikeanlaiset olosuhteet. Kiire ei saisi estää merkityksellisiä ja mielekkäitä ruokailuhetkiä, sanovat Suomen Kinestetiikkayhdistys ry:n puheenjohtaja Virpi Hantikainen ja E. Ahlströmin avainasiakaspäällikkö Sirpa Lähdevuori.

Kirsi Myller-Pirinen ja Virpi Hantikainen seisovat pöydän vieressä. Pöydällä on värikkäitä E. Ahlströmin astioita.
Kinestetiikkakouluttajat Kirsi Myller-Pirinen ja Virpi Hantikainen ihastelevat E. Ahlströmin astioita.
Kirsi Myller-Pirinen ja Virpi Hantikainen seisovat pöydän vieressä. Pöydällä on värikkäitä E. Ahlströmin astioita.

Kinestetiikkakouluttajat Kirsi Myller-Pirinen ja Virpi Hantikainen ihastelevat E. Ahlströmin astioita.

Astiat, jotka auttavat ruoan suuhun

Suomen Diakoniaopiston Helsingin kampuksen lehtori ja asiakkuusvastaava Kirsi Myller-Pirinen ja Kinestetiikkayhdistyksen puheenjohtaja, hoitotieteen tohtori ja dosentti Virpi Hantikainen pohtivat syömisen tukemista.

– Diakoniaopiston opetustiloissamme on käytössä E. Ahlströmin syömistä tukevat erikoisastiat. Diakoniaopistossa opetus perustuu kinestetiikan toimintamalliin, jossa keskeistä on ihmistä kunnioittava vuorovaikutus, asiakkaan omien voimavarojen ja aistitoimintojen hyödyntäminen ja osallistaminen liikkeen avulla, Kirsi kertoo ja jatkaa. – Usein esittelemmekin kinestetiikan niin, että kinestetiikka opettaa, miten ihmisen liikkumista ja arkisia toimintoja voidaan tukea mahdollisimman hyvin. Usein hoitotyö keskittyy hyvin paljon siihen, miten ihmistä nostetaan tai siirretään.

– Halusimme tuoda astioiden vaikutuksen esiin myös opetusvideossamme, jossa konkretisoimme ympäristön merkityksen avustettavassa tilanteessa. Kinestetiikan toimintamallissa kiinnitetään paljon huomiota ympäristöön, sillä meidän kaikki arkiset toiminnot tapahtuvat aina jossain ympäristössä. E. Ahlström on tämän syömisympäristön ammattilainen. Astioiden kautta opiskelijoiden on helpompi ymmärtää koko kokonaisuus: havaitsemisen ja hahmottamisen merkitys kaikkinensa, Kirsi toteaa.

Katso opetusvideo:

Syöminen on muutenkin erinomainen esimerkki, sillä koskettamisella ja tuntemisella on valtava merkitys ruokailutilanteessa. Syöminen ja ruoka ovat tärkeimpiä ihmistä kuntouttavia asioita. Omaehtoiseen syömiseen auttavat oikeanlaiset astiat: lusikka, josta saa hyvän otteen; lautanen, jonka reunaan voi nojata lusikalla ja muki, josta pystyy juomaan myös pää takakenossa. Värit ja kontrastit auttavat hahmottamaan aterian ja sen syömiseen tarvittavat välineet. Kinestetiikka tuo mukaan vielä liikkeen: annetaan avustettavan tuntea oman kätensä liikkeen kautta, milloin ruoka on tulossa suuhun.

Inspiraatiota oppimisesta

Virpi Hantikainen ja Kirsi Myller-Pirinen ovat toimineet vuosia hoito- ja kuntoutustyössä ja opettaneet kinestetiikkaa opiskelijoille ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille.

– Minua inspiroi yhteistyö opiskelijoiden, työelämän eri tahojen ja työpaikkojen kanssa. Saan puhua ja tehdä sitä, mitä eniten rakastan. Diakonissalaitoksella saan myös olla osa yli 150-vuotiasta tarinaa, joka on aina liittynyt yhteiskunnassa vaikeammassa asemassa olevien ihmisten tukemiseen sekä hoitotyön ammattilaisten kouluttamiseen. On aina sykähdyttävää nähdä, kun hoitajauransa alussa oleva opiskelija tai jo pitkään hoitotyössä toiminut ammattilainen löytää voimavaralähtöisiä tapoja kohdata ja avustaa ihmisiä erilaisissa päivittäisissä tilanteissa, kertoo Kirsi.

– Yli 20 vuotta sitten sairaanhoitajana ymmärsin, ettei ole ongelmia vaan mahdollisuuksia. Kaikkien sairauksien ja vammojen takana on aina ihminen ja minulla on keinoja ja eväitä auttaa. Tämä näkemys inspiroi minua edelleen työssäni joka päivä, sanoo Virpi. – Kouluttaminen ja kouluttautuminen innostavat minua myös: saan kouluttajana antaa kollegoille uusia näkökulmia ja tuoda innostusta työelämään kinestetiikan kautta. Siitä huolimatta olen edelleen ihan ruohonjuuritasolla hoitamassa asiakkaita ja yhdistämässä tutkimusta käytännön hoitotyöhön.

Elämykselliset hetket

– Olin avustamassa iäkästä miestä, ja istuimme sängyn reunalla vierekkäin. Halusin auttaa hänet kehokontaktilla ylös. Kun hetken aikaa olimme yrittäneet, mies kääntyi minuun ja kysyi: kumpi meistä on auttamassa kumpaa? Se oli hieno hetki ja juuri siitä kinestetiikan hyödyntämisessä on kyse: tehdään yhdessä ja yhteistyössä asiakkaan kassa! Virpi kertoo.

– Eräs opettamani opiskelija kertoi, miten työpaikassaan tarvitsevat viisi ihmistä avustamaan aivohalvauspotilasta ylös sängystä. Mietimme yhdessä, miten tämän voisi tehdä helpommin. Seuraavana päivänä sain opiskelijalta sähköpostia, jossa hän kertoo: ”Sain potilaan ylös sängystä yksin ja minua nauratti niin, että tipahdin polvilleni.” Siinä hetkessä ajattelin, että kyllä tällä kaikella opettamisella on väliä! Kirsi kertoo.


Webinaari: kinestetiikan laatuyksikköprosessin kuvaus ja käytännön kokemuksia

Webinaarin aiheena on sosiaali- ja terveydenhuollon kinestetiikan laatuyksikköprosessin kuvaus ja käytännön kokemuksia.

KESKIVIIKKONA

21.4.2021

KLO 13–15

Webinaari sopii erityisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoalan esimiehille ja työntekijöille, jotka työskentelevät ikääntyneiden parissa.

Webinaarin tavoitteena on esitellä kinestetiikan voimavaralähtöisen toimintamallin laatuyksikköprosessi. Webinaarissa kuullaan sertifioitujen laatuyksiköiden kokemuksia prosessista.

Kuulemme myös, miten ikäihmisten hoitotyön laatu ja henkilöstön työhyvinvointi ovat lisääntyneet prosessin aikana.

Huom! Vaikka et voisi osallistua webinaarin varsinaisena aikana 21.4. klo 13–15, kannattaa silti ilmoittautua mukaan, sillä webinaarista julkaistaan tallenne, jonka voit katsoa halumanasi ajankohtana.

Jaamme myös kouluttajien esitysmateriaalit osallistujille webinaarin jälkeen.

Puhujat

Anne Pasanen
ft, kinestetiikkakouluttaja, ikäihmisten hyvinvointi, ympärivuorokautiset palvelut, Oulun kaupunki

Sari Ervasti
ft, kinestetiikkatutor, Porkkapirtin kuntoutus, ikäihmisten palvelut, Kuusamon kaupunki

Raimo Lappalainen
ft, kinestetiikkakouluttaja

Anu Hietala
palveluesimies, ikäihmisten hyvinvointi, Rajakylän hoiva, Severinkoti, Oulun kaupunki

Merja Piekkari
lähihoitaja, ikäihmisten hyvinvointi, Rajakylän hoiva, Severinkoti, Oulun kaupunki

Merja Oinas
sairaanhoitaja, tiimivastaava, Katrinkoti, ikäihmisten palvelut, Kuusamon kaupunki

Kati Turkia
lähihoitaja, kinestetiikkavastaava, Katrinkoti, ikäihmisten palvelut, Kuusamon kaupunki

Webinaarin järjestävät Globex ja Suomen Kinestetiikkayhdistys yhteistyössä.
Sen hinta on 45 € (sisältää 24 % ALV:n).

* * * Ilmoittaudu heti webinaariin tästä * * *

Ilmoittaudu webinaariin 14.4.2021 mennessä.


Jari Pirhonen tukemaan Suomen Kinestetiikkayhdistyksen toimintaa

Suomen Kinestetiikkayhdistys on saanut uuden tukijan, kun Jari Pirhonen ryhtyi yhdistyksen kummiksi.

Jari Pirhonen on tutkija ja sosiaaligerontologian dosentti (Helsingin yliopisto), jonka keskeisiä tutkimusteemoja ovat hyvä elämä vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidossa ja hyvinvointi vanhuudessa ylipäätään. Jarin uusin tutkimushanke käsittelee vaikeasti muistisairaiden ihmisten elämän loppuvaihetta hoivakodeissa.

Kipinän gerontologiseen tutkimukseen sytytti Jarin kohdalla työskentely lähihoitajana useissa hoivakodeissa. Aina ei nimittäin näyttänyt siltä, että toiminnan keskiössä olisivat olleet ikäihmiset, joita varten palvelujärjestelmä on luotu.

Jarin väitöskirja nostaakin esiin hoivakodin asukkaiden autonomian, toimijuuden, persoonana näkymisen ja osallisuuden kokemuksen keskeisiksi hyvää toimintaa ohjaaviksi arvoiksi.

Tutkijan työnsä ohella Jari toimii puheenjohtajana Arvokas vanhuus ARVA ry:ssä. ARVA ry perustettiin mahdollistamaan hoivakodeissa asuvien ikäihmisten elämänlaadun tukeminen kansalaistoiminnan keinoin. Yhdistys onkin järjestänyt monenlaisia retkiä ja juhlia.

Sittemmin toiminta on laajentunut myös hoivakotien ulkopuolelle, ja päätoimintamuodoksi on vakiintunut Unelmatehdas, jossa nimensä mukaisesti toteutetaan ikäihmisten unelmia.

Jari on myös suosittu puhuja, jonka luennoille on osallistunut jo yli kahdeksan tuhatta ihmistä akateemisen maailman ulkopuolella.

Suomen Kinestetiikkayhdistys toivottaa
Jari Pirhosen
sydämellisesti mukaan kinestetiikkatoimintaan!

Suomen Kinestetiikkayhdistys toivottaa
Jari Pirhosen
sydämellisesti mukaan kinestetiikkatoimintaan!


Uusia kinestetiikan kouluttajia!

Uusia kinestetiikan peruskurssikouluttajia valmistui helmikuussa 12, ja vielä tämän kevään aikana valmistunee neljä lisää.

Vuoden 2020 tammikuussa 16 kinestetiikan peruskurssin kouluttajakokelasta aloitti koulutuksen Tampereella. Heistä 12 valmistui tämän vuoden helmikuussa ja loput neljäkin valmistunevat vielä tämän kevään aikana.

Matka kouluttajaksi on ollut pitkä ja vaatinut koronatilanteen vuoksi kaikilta joustavuutta aikataulumuutosten vuoksi, niin apukouluttajana toimimisessa kuin opetusnäytössäkin.

Koronatilanteen vuoksi emme saaneet kouluttajia yhteiskuvaan, joten julkaisemme kuvakarusellin koulutuksen ajalta.

Klikkaa kuvaa

ja katso kaikki kuvat uusista kouluttajista ja koulutustilanteista.

Toivotaan, että viimeistenkin kouluttajakokelaiden valmistuminen sujuu ongelmitta ja voimme juhlistaa kaikkia uusia kouluttajia 23.9.2021 Helsingissä pidettävällä kinestetiikan valtakunnallisena opintopäivänä.

Helmikuussa 2021 valmistuivat:

 • Mira Aaltonen, Tampere
 • Jaana Ahonen, Tampere
 • Matti Asikainen, Tampere
 • Sari Hakaniemi, Hankasalmi
 • Arja Hälinen, Haapavesi
 • Juuso Jokinen, Sastamala
 • Riina Lapinkorpi, Pietarsaari
 • Sari Lehtonen, Helsinki
 • Kirsi Myller-Pirinen, Helsinki
 • Anne Pasanen, Oulu
 • Susanna Selinko, Hämeenlinna
 • Marjo Vallius-Hyttinen, Lieksa

Yhdistys onnittelee teitä uusia kouluttajia ja toivottaa teidät tervetulleiksi kouluttajaryhmään. Teitä tarvitaan! Tästä se matka kouluttajana alkaa.Uusia kinestetiikan tutoreita Oulun tutorkoulutuksesta

Yhdeksän uutta kinestetiikan tutoria valmistui Oulussa 5.2.2021.

Valmistuminen siirtyi koronatilanteen vuoksi joulukuulta 2020, mutta onneksemme toteutui jo nyt helmikuussa.

Osallistujia oli ikäihmisten palveluista kotihoidosta kuntoutukseen, sosiaali- ja terveydenhuollon oppilaitoksesta sekä teho ja tehovalvontahoidosta.

Uusien tutoreidemme yhteystiedot löytyvät verkkosivultamme.

Kuvassa vasemmalta: sairaanhoitaja Marja-Leena Isosalo, Oulun kaupungin Severinkoti; lähihoitajat Sari Niemelä ja Tuovi Kananen, PPKY Selänne; lähihoitaja Pekka Isosaari, Soite Honkaharjun toimintakeskus Honkavire; fysioterapeutti ja kuntoutuksen opettaja Mervi Kaikkonen, OSAO Kontinkankaan yksikkö; sairaanhoitaja Johanna Basaran, Oulun kaupungin Severinkoti; sairaanhoitaja Maria Kolehmainen, Oulun kaupungin kotihoidon kotikuntoutus; sairaanhoitaja ja ergokorttikouluttaja Marja Klasila, Teho ja tehovalvonta OYS ja fysioterapeutti Anu Arokivi, Kuusamo Humana asumispalvelut Kotikylä Koivu. Edessä kouluttaja Virpi Hantikainen.

Yhdistys onnittelee upeita uusia tutoreita!

Aloitimme koulutuksen kymmenen osallistujan voimin. Suruksemme yksi joukostamme, Johanna Jämsen, menehtyi tapaturmaisesti joulukuussa 2020. Johanna teki hoitotyötä koko sydämellään, aidosti ajatuksella miten tärkeää on olla ihminen ihmiselle.

Olet ajatuksissamme Johanna, sinusta olisi tullut hieno tutori.