Kinestetiikan valtakunnallinen opintopäivä 2022

Suomen Kinestetiikkayhdistys ry järjestää vuoden 2022 valtakunnallisen opintopäivän Helsingissä yhdessä Suomen Diakoniaopiston kanssa 20.5.2022

Suomen Kinestetiikkayhdistys ry järjestää vuoden 2022 valtakunnallisen opintopäivän Helsingissä yhdessä Suomen Diakoniaopiston kanssa 20.5.2022


Kinestetiikan 8. valtakunnallinen

OPINTOPÄIVÄ

20.5.2022 Helsingissä

Koulutuspaikka on Suomen Diakoniaopisto
Alppikatu 2 A, 00530 Helsinki

Ilmoittaudu opintopäivään!

Koulutuksen teemana on hoitotyön toimijat ja osallistujat

Tule mukaan kuuntelemaan kinestetiikan merkityksestä toimijuutta ja osallisuutta tukevassa työotteessa sosiaali- ja terveydenhuollon eri toimintaympäristöissä. Opintopäivällä tutustut Kinestetiikkayhdistyksen yhteistyökumppaneihin sekä ajankohtaisiin kinestetiikan tutkimuksiin.


Hinnat

Opintopäivän hinta on 135 €. Hinta sisältää osallistumisen, aamu- ja iltapäiväkahvin ja luentomateriaalin.

Huom! Suomen Kinestetiikkayhdistyksen jäsenelle opintopäivän hinta on 85 €.


Näytteilleasettajat


Uusi väitöskirja kinestetiikasta

Carola Maurer väitteli ansiokkaasti 27.9.2021 Wienin yliopiston hoitotieteen laitoksella aiheesta Moving competently – learning from and with one another: Development of kinaesthetics competence in long-term care facilities. An empirically generated model based on multi-perspective findings from a multiple case study.

Kasvokuva hymyilevästä naisesta.

Tohtori Carola Maurer

Työn ohjaajina olivat professori, laitoksen johtaja Hanna Mayer ja professori Heidrun Gattingen St. Gallenin ammattikorkeakoulusta.  Vastaväittäjinä toimivat TtT, dosentti Virpi Hantikainen ja apulaisprofessori Elisabeth Reilinger.

Väitöskirja on saksaksi, ja osajulkaisuja on englanniksi ja saksaksi. Kokoomaväitöskirjan tuloksena Carola kehitti mallin kinestetiikkakompetenssin kehittämisestä ikäihmisten hoitoorganisaatioissa. Mallin avulla voidaan systemaattisesti tukea kinestetiikan oppimista ja ylläpitoa sekä kinestetiikan juurruttamista työyhteisöihin.

Kinestetiikkayhdistys on saanut luvan kääntää mallin suomeksi.

Yhdistys onnittelee Carola Maureria ansiokkaasta ja kinestetiikan kehittämistä tukevasta väitöskirjasta!


Yhdistyksen syyskokous 2021

Suomen Kinestetiikkayhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 23.11.2021 kello 19 etänä Teamsilla.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen syyskokoukselle määräämät asiat

 1. Avataan kokous.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat. Tarvittaessa valitaan myös kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Päätetään yhteisöjäsenyydestä. Jos yhteisöt päätetään hyväksyä jäseniksi, keskustellaan jäsenmaksun hinnasta.
 6. Vahvistetaan seuraavalle kalenterivuodelle toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.
 7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
 8. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi varatoiminnantarkastaja.
 9. Käsitellään muut esille tulevat asiat.
 10. Päätetään kokous.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan kokoukseen voi osallistua – jos hallitus tai yhdistyksen kokous niin päättää – myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Jäsen! Saat kutsun Teams-kokoukseen, kun lähetät ilmoittautumisesi sähköpostitse toimistokinestetiikka.fi viimeistään 19.11.2021.

Kokoukseen toivotaan runsasta osanottoa. Tule mukaan vaikuttamaan yhdistyksen asioihin!


Turun Otso-kodista kinestetiikan laatuyksikkö

Turun Otso Oy:n hoitokoti Otso sertifioitiin kinestetiikan laatuyksiköksi

Turun Runosmäessä sijaitsevassa Otso-kodissa on 20 paikkaa, ja se jakautuu kahteen pienyksikköön, Tapioon ja Vuokkoon. Hoitokodin asukkaat sairastavat eriasteisia muistisairauksia, ja se onkin pyrkinyt luomaan toimintamalleja, jotka sopivat erityisesti muistisairaille. Otso-koti on ensimmäinen kinestetiikan laatuyksiköksi sertifioitu hoitokoti Varsinais-Suomessa.

Otso-kodissa kinestetiikka on ollut mukana hoitotyön arjessa vuosia ja henkilökuntaa on koulutettu kinestetiikkaan laajasti – hoitajana työskentelee muun muassa kinestetiikkatutor Iris Virtanen. Hoitokodin johtaja Ulla Korpela toteaa kuitenkin, että hoivatyössä ei tule koskaan valmiiksi: ”Sertifiointi on vain välietappi. Pääteasemaa tällä polulla muistisairaiden hyväksi ei ole.”

Kuva: Ari-Matti Ruuska, Turun Sanomat

Turun Otso Oy:n hoitokoti Otsolle myönnettiin kinestetiikan laatuyksikön sertifikaatti jo toukokuun 16. päivä, mutta koronarajoitusten vuoksi se voitiin luovuttaa vasta lokakuun 18. päivä. Luovutustilaisuudessa olivat paikalla kinestetiikkayhdistyksestä yhdistyksen puheenjohtaja, kinestetiikkakouluttaja Virpi Hantikainen ja kinestetiikkakouluttaja Virpi Koponen.

Turun Sanomat kirjoitti kinestetiikasta Otso-kodissa 19.10.2021. Saimme erityisluvan jakaa lehtileikkeen verkkosivullamme. Klikkaa kuva suuremmaksi.

Linkki verkkolehden juttuun tässä (vain tilaajille).

Suomen Kinestetiikkayhdistys onnittelee Otso-kotia ja sen henkilökuntaa hienosta saavutuksesta. Tästä on hyvä jatkaa kinestetiikan matkaa!


Kinestetiikan verkkoseminaari 3.11. Sastamalan Anninpirtistä

Kinestetiikka tukemassa osallisuutta ja toimijuutta

Teams-seminaari
keskiviikkona 3.11.2021
kello 13.30–14.30

Vanhus istuu pöydän ääressä. Hoitaja on kääntynyt hänen puoleensa ja pitää kättään hänen olkapäällään. He katsovat toisiaan.

Sastamalaisessa Anninpirtissä kinestetiikka on paljon muutakin kuin hoitomenetelmä: se on hoitofilosofia, joka on mukana kaikissa arjen kohtaamisissa.

Anninpirtti kutsuu kaikki kinestetiikasta kiinnostuneet mukaan verkkoseminaariin, joka järjestetään Teamsin välityksellä keskiviikkona 3.11.2021 kello 13.30–14.30.

Tapahtuman järjestää Sastamalan terveyspalvelut.

Liity seminaariin tästä linkistä!

Seminaarin ohjelma:

 • tervehdyssanat, esh, TtT, dosentti Virpi Hantikainen
 • organisaatio kinestetiikan edistäjänä, asumispalvelujohtaja Mervi Saari
 • laatua ja hyvinvointia kinestetiikasta, lähiesimies Auli Kanerva
 • muutosvastustajasta muutosagentiksi, lähihoitaja, kinestetiikkakouluttaja Milla Lavikainen
 • yleisökysymykset.

Anninpirtti on sertifioitu kinestetiikan laatuyksiköksi keväällä 2018, ja nyt on sertifioinnin uusimisen aika. Sertifikaatti luovutetaan seminaarin lopuksi.


Saana Heikkisen opinnäytetyö kinestetiikasta sosiaali- ja terveysalan uudistajana

Fysioterapeutti Saana Heikkisen opinnäytetyö on laadullinen tutkimus, jonka tarkoitus on kuvailla, millaisia työkaluja kinestetiikan toimintamalli tarjoaa sosiaali- ja terveysalan kehittämiseen ja johtamiseen.

Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa kinestetiikan tarjoamista mahdollisuuksista, kun halutaan kehittää toimintaa sosiaali- ja terveysalalla laadukkaammaksi ja kustannustehokkaamaksi ilman lisäresursointia. Tutkimus tehtiin Suomen Kinestetiikkayhdistyksen sertifioimassa laatuyksikössä, tehostetun palveluasumisen yksikössä Pirkanmaalla.

Tutkimuksen toimeksiantajana oli Suomen Kinestetiikkayhdistys ry.

Tutkimuksen johtopäätös on, että kinestetiikan toimintamalli mahdollistaa käytänteiden uudistamista sosiaali- ja terveysalalla. Tällainen uudistaminen vaatii organisaatioissa yhdenmukaista, asiakaslähtöisesti toteutettua ja tavoitteellista toimintaa.

Tutkimus toi uutta tietoa kinestetiikan mukaisesta toiminnan kehittämisestä, erityisesti johtamisen näkökulmasta. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää muun muassa esihenkilöiden kinestetiikkakoulutuksen kehittämisessä.


[SIIRTYY] Kinestetiikan täydennyskoulutus kouluttajille ja tutoreille

Kinestetiikan kouluttajien ja tutoreiden täydennyskoulutus SIIRTYY VUODELLE 2022

Kinestetiikan kouluttajien ja tutoreiden täydennyskoulutus SIIRTYY VUODELLE 2022

Täydennyskoulutus on kätevästi heti kinestetiikan valtakunnallisen opintopäivän jälkeen, jotta pitkänmatkalaisillakin olisi paremmat mahdollisuudet osallistua molempiin koulutuksiin.

Koulutuksen ohjelma:

8.00–8.30 • Ilmoittautuminen ja aamukahvi
8.30 • Päivän aloitus
Tuija Saastamoinen ja Noora Vuoripelto
8.45 • Puheenjohtajan puheenvuoro
Virpi Hantikainen
9.00–10.00 • Luento: Kipu ja pelko
psykoterapeutti Sari Kinnunen
10.00–10.20 • Tauko
10.20 • Paneelikeskustelu: aistien merkitys arjessa
11.00–11.05 • Aistitaukojumppa
kinestetiikkakouluttaja Minna Sulanen ja kinestetiikkatutor Anu Paakkunainen
11.10 • Luento: Viisaat aistit
kinestetiikkakouluttajat Pia Byysing ja Anita Tanttu
11.30 • Lounas
12.30–14.45 • Työpajat
Tehohoito ja aistit, kinestetiikkakouluttaja Kirsi Hagström
Ympäristö ja aistit, kinestetiikkakouluttaja Minna Sulanen ja kinestetiikkatutor Anu Paakkunainen
Lattian ja seinän taikaa: Aistit käyttöön interaktiivista teknologiaa hyödyntämällä, Esko Vihava, Aistikanava
Omatoimisen ruokailun edistäminen ympäristön kontrastien sekä astioiden ja ruokailuvälineiden avulla, Sirpa Lähdevuori, E. Ahlström
14.45 • Päiväkahvi
15.15–16.00 • Alueterveiset, vuoden 2020 tutorin palkitseminen ja muut ajankohtaiset asiat


Julkaistu alun perin 31.3.2021. Päivitetty 16.8.2021 tapahtuman siirtämisen vuoksi.


[SIIRTYY] Kinestetiikan syksyn 2021 koulutustapahtumat

Suomen Kinestetiikkayhdistys ry:n valtakunnallinen opintopäivä SIIRTYY VUODELLE 2022

Suomen Kinestetiikkayhdistys ry järjestää vuoden 2021 valtakunnallisen opintopäivän Helsingissä yhdessä Suomen Diakoniaopiston kanssa


Kinestetiikan 8. valtakunnallinen

OPINTOPÄIVÄ

23.9.2021 Helsingissä

Koulutuspaikka on Suomen Diakoniaopisto
Alppikatu 2 A, 00530 Helsinki

Ilmoittaudu opintopäivään!

Koulutuksen teemana on hoitotyön toimijat ja osallistujat

Tule mukaan kuuntelemaan kinestetiikan merkityksestä toimijuutta ja osallisuutta tukevassa työotteessa sosiaali- ja terveydenhuollon eri toimintaympäristöissä. Opintopäivällä tutustut Kinestetiikkayhdistyksen yhteistyökumppaneihin sekä ajankohtaisiin kinestetiikan tutkimuksiin.


Hinnat

Opintopäivän hinta on 85 € Suomen Kinestetiikkayhdistyksen jäsenelle ja 135 € muille. Hinta sisältää osallistumisen, aamu- ja iltapäiväkahvin ja luentomateriaalin.


Näytteilleasettajat


Ilmoittaudu kinestetiikan opintopäivään 2021!

HUOM! Kinestetiikan kouluttajien ja tutoreiden täydennyskoulutuspäivään, joka järjestetään perjantaina 24.9.2021 SDO:lla, ilmoittaudutaan samalla lomakkeella.


Julkaistu alun perin 18.3.2021. Päivitetty 16.8.2021 tapahtuman siirtämisen vuoksi.


Kymmenen henkilön kesäinen ryhmäkuva rannalla.

Uusia kinestetiikan tutoreita Tampereella

Kymmenen uutta kinestetiikan tutoria valmistui 16.6.2021 Tampereella.

Osallistujia oli Tampereen kaupungin ikäihmisten kotihoito- ja asumispalveluista sekä Nokian kotihoidosta.

Kinestetiikan tutoreiden yhteystiedot löydät verkkosivultamme.

Voit katsoa myös kartalta oman alueesi tutorit.

Kymmenen henkilön kesäinen ryhmäkuva rannalla.

Kuvassa edessä vasemmalta Anna Koveluhta ja Essi Teerinen; keskellä vasemmalta Anna Hannonen, Päivi Vierula, Katriina Koivunen ja Anette Häkkinen; takana vasemmalta Roope Karjalainen, Jouko Laitila, Markus Iiskola ja Outi Karlsson.

Yhdistys onnittelee lämpimästi uusia tutoreita!


Kaksi uutta kinestetiikkakouluttajaa

Kesäkuussa valmistui kaksi uutta kinestetiikkakouluttajaa: Heidi Lågas ja Tuija Saastamoinen.

Heidi Lågas

Tuija Saastamoinen

Heidi ja Tuija aloittivat kouluttajakoulutuksen viime vuoden tammikuussa 16 kinestetiikan peruskurssin kouluttajakokelaan joukossa Tampereella. Koronarajoituksista johtuvien aikataulumuutoksien vuoksi heidän valmistumisensa siirtyi tämän vuoden kesäkuulle.

Heidi työskentelee lähihoitajana Oulunkylän kuntoutuskeskuksessa Helsingissä ja Tuija fysioterapeuttina ja apulaisosastonhoitajana Myllypuron seniorikeskuksessa Helsingissä.

Saimme joukkoomme kaksi loistavaa kouluttajaa!

Yhdistys onnittelee Heidiä ja Tuijaa ja toivottaa heidät tervetulleiksi kouluttajaryhmään!