Yhdistyksen kummi palkittiin ritarimerkillä

Tasavallan presidentti on myöntänyt
6.12.2019
Suomen Kinestetiikkayhdistys ry:n kummille
Merja Mäkisalo-Ropposelle
Suomen Leijonan
I luokan ritarimerkin.

Yhdistys onnittelee lämpimästi!


Yhdeksän uutta tutoria Helsinkiin

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialasta valmistui yhdeksän uutta tutoria 3.12.2019. Kaupunki on panostanut useita vuosia kinestetiikan toimintamallin kouluttamiseen eritasoisilla kursseilla, ja tutoreiden avulla pyritään turvaamaan toimintamallin jalkaantuminen käytäntöön. Yhdeksän uutta tutoria ovat nyt rikastuttamassa jo olemassa olevien tutoreiden joukkoa.

Yhdistys onnittelee sydämellisesti näitä huippuosaajia!

Kuvassa edessä vasemmalta: Pia Suomalainen, Jenni Väänänen, Evelin Vlahopoulou, Mari Saukkonen ja Tuulikki Pulkkinen.
Takana vasemmalta: Maarit Lajunen-Giust, Maria Suckcharoen, Tiia Myllynen ja Emilia Lehtomäki.


Tapahtuma Tampere-talossa 11.3.2020: Kinestetiikan® toimintamalli akuuttihoitotyössä

Koulutuspäivän esiintyjiä, vasemmalta: Virpi Hantikainen, Heidrun Gattinger, Fiia Gäddnäs ja Kirsi Hagström.

Suomen Kinestetiikkayhdistys ry järjestää maaliskuun 11. päivä 2020 koko päivän luentosarjan Tampere-talossa. Päivän teemana on kinestetiikan mahdollisuudet ja hyödyntäminen akuuttihoitotyössä. Koulutuspäivänä kuullaan huippuluentoja monipuolisesti hoitotyön kentältä.

Luennoimassa ovat muun muassa Suomen Kinestetiikkayhdistyksen puheenjohtaja, terveystieteiden tohtori, dosentti ja kinestetiikkakouluttaja Virpi Hantikainen, professori Heidrun Gattinger, anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri Fiia Gäddnäes ja fysioterapeutti, kinestetiikkakouluttaja Kirsi Hagström.

Tapahtuma sopii kaikille kinestetiikasta kiinnostuneille! Tule mukaan, vaikka et työskentelisikään akuuttihoitotyössä!

Koko päivän ohjelman ja lisätietoja voit katsoa tästä linkistä.

Tule verkostoitumaan ja tuo työyhteisösikin kuulemaan kinestetiikan mahdollisuuksista! Ilmoittautuminen tapahtumaan on jo alkanut; ilmoittautua voit tästä linkistä.


Vuoden 2019 kinestetiikka®tutor on Anne Pasanen

Kinestetiikkatutoreiden ja -kouluttajien täydennyskoulutuspäivänä Oulussa 22.11.2019 valittiin vuoden 2019 kinestetiikkatutoriksi Anne Pasanen.

 

Jaana Ahonen, Anne Pasanen ja Virpi Hantikainen.

 

Suomen Kinestetiikkayhdistyksen hallitus perustelee valintaa muun muassa sillä, että Anne on edistänyt aktiivisesti sosiaali- ja terveysalalla työskentelevien ymmärrystä kinestetiikan hyödyistä, hän on aktiivisesti tukenut ja ohjannut henkilöstöä arjen hoitotyössä ja ollut merkittävässä roolissa toteuttamassa kinestetiikan moniammatillista toimintamallia.

Anne työskentelee Oulun kaupungin fysioterapeuttina. Lämpimät onnittelut Annelle Ouluun!


Esimieskurssi Jyväskylässä maaliskuussa 2020

Jyväskylässä järjestetään maaliskuun 24. päivä kinestetiikan koulutuspäivä esimiehille. Koulutuspaikkana on Kukkulan kampus, Keskussairaalantie 21, Jyväskylä. Kurssi on kaikille avoin.

Koulutus tarjoaa esimiehille ajantasaista tietoa kinestetiikasta ja sen hyödyistä. Koulutus muodostuu yhdestä kokonaisesta koulutuspäivästä 8–16 sekä kouluttajan tarjoamasta henkilökohtaisesta tuesta koulutuspäivän jälkeen.

Kouluttana toimii kinestetiikkakouluttaja, esh, TtT, dosentti Virpi Hantikainen.

Kinestetiikkaan investointi vastaa tämän päivän ja huomisen tarpeita ja maksaa itsensä takaisin.

Jyväskylässä järjestetään maaliskuun 24. päivä kinestetiikan koulutuspäivä esimiehille. Koulutuspaikkana on Kukkulan kampus, Keskussairaalantie 21, Jyväskylä. Kurssi on kaikille avoin.

Koulutus tarjoaa esimiehille ajantasaista tietoa kinestetiikasta ja sen hyödyistä. Koulutus muodostuu yhdestä kokonaisesta koulutuspäivästä 8–16 sekä kouluttajan tarjoamasta henkilökohtaisesta tuesta koulutuspäivän jälkeen.

Kouluttana toimii kinestetiikkakouluttaja, esh, TtT, dosentti Virpi Hantikainen.

Kinestetiikkaan investointi vastaa tämän päivän ja huomisen tarpeita ja maksaa itsensä takaisin.

Esimiehet saavat koulutuspäivänä konkreettisia välineitä kinestetiikan juurruttamisen tukemiseksi.


KURSSILLA ON VIELÄ TILAA!

Kysy lisää ja ilmoittaudu kurssille!

virpi.hantikainenbluewin.ch • virpi.hantikainenkinestetiikka.fi
040 936 1810

KURSSILLA ON VIELÄ TILAA!

Kysy lisää ja ilmoittaudu kurssille!

virpi.hantikainen
bluewin.ch
virpi.hantikainen
kinestetiikka.fi
040 936 1810Roihuvuoren palvelutalo kinestetiikan® laatuyksikköprosessiin

Roihuvuoren palvelutalo Helsingistä on hakeutunut kinestetiikan® laatuyksikköprosessiin, koska se haluaa tuoda asukkaidensa voimavarat ja henkilökuntansa osaamisen näkyväksi.

Kinestetiikan® laatuyksikkö on terveydenhuolto-organisaatio tai yksikkö, joka on hakeutunut Suomen Kinestetiikkayhdistyksen laatuyksiköksi, käynyt läpi sertifiointiprosessin ja täyttää yhdistyksen määrittelemät kriteerit. Sertifiointitoiminnan tarkoituksena on varmistaa kinestetiikan® työkäytäntöjen laatu ja tavoitteellisuus arjen hoitotyössä niin, että se palvelee sekä asiakkaita että hoitajia.

Evelin Vlahopoulou ja Marja Janhunen Roihuvuoren palvelutalosta kertovat runossa, miksi kinestiikka® on sertifioinnin arvoinen juttu:

Kinestetiikka antaa uskoa

Minulla on monta ongelmaa,

Alzheimer, hemiplegia ja jäykkyyskin vaivaa.

Näe minussa voimavarat,

Lauluni, nauruni, tahtoni, menneisyyteni ja tulevan värikkäät palat.

 

Meillä on lukuisia ongelmia,

Muutoksen pelkoa ja monen monta jumia.

Näe meissä voimavarat,

Motivaation, avoimuuden, osaamisen ja tapahtuneen edistymisen salat.

 

Näe meissä voimavarat, saa meidät kukoistamaan!

 

Kinestetiikka antaa uskoa meille

tästä voisi olla uskoa myös teille

Meille tärkeintä on asukkaiden voimavarat

Ei mennä diagnoosi edellä, eikä ’’ihmisparat’’

On hankittu paljon oppia

otettu Kinestetiikasta ja Eveltä douppia

Nyt me halutaan Kineloistaa

ja tätä ilosanomaa toistaa

Me tarvitaan avuksi teitä

kannustamaan vilpittömästi meitä

Katso lisää kinestetiikan® laatusertifikaatista tästä linkistä.

Katso Suomessa Kinestetiikan® laatusertifikaatin saaneet yksiköt tästä linkistä.


Kinestetiikka DVD:t nyt tarjouksessa 10€ kpl.


Kinestetiikka DVD- Pienikin voimavara on mahdollisuus. Videolla avataan kinestetiikan 6 käsitettä #vuorovaikutus #toiminnallinenanatomia #ihmisenliikkuminen #voima #ihmisentoiminnot #ympäristö nyt tarjouksessa hintaan 10€ kpl.

TILAUKSET: toimisto@kinestetiikka.fi


Muistikuntoutus ja kinestetiikan periaatteet koulutus 2019

Fysiogeriatria Oy ja Suomen Kinestetiikkayhdistys järjestävät 2019 Helsingissä kolmepäiväisen yhteisen koulutuksen, jossa käsitellään muistikuntoutuksen erityispiirteitä ja kinestetiikan toimintamallin mahdollisuuksia muistikuntoutujien tukemisessa. Kouluttajina toimivat Tarja Kindstedt ft, muistikuntoutuksen asiantuntija, Pauliina Unkeri ft, TtM, geriatrisen kuntoutuksen asiantuntija, Merja Koskinen geronomi, muistihoitaja ja kinestetiikkakouluttaja.


Kinestetiikan opintopäivät Tampereella 5.3.19

PÄIVÄMME AVASI KUMMIMME Merja Mäkisalo-Ropponen, kansanedustaja, Muistiliiton pj.

Kiitos teille kaikille – osallistujat, luennoitsijat ja päivän järjestelyihin osallistuneet! Te kaikki teitte päivästä ikimuistoisen. Päivä oli todella onnistunut.

 


Laatusertifikaatti Oulunkylän kuntoutussairaala osasto 3A:lle

OULUNKYLÄN KUNTOUTUSSAIRAALAN os 3A sai kinestetiikan laatusertifikaatti 5.2.2019. 3A on ensimmäinen sairaalatasoinen, akuuttia geriatrista monialaista kuntoutusta tarjoava kuntoutusosasto jolle luovutettiin Kinestetiikkayhdistyksen laatusertifikaatti. Yhdistys onnittelee suuremmoisesta työstä!