Koulutus: Kinestetiikka AVH-kuntoutujan avustamisessa

Kinestetiikka AVH-kuntoutujan avustamisessa


Koulutus järjestetään perjantaina 14.10.2022 Kivelän seniorikeskuksessa Helsingissä.


Aivoveren-

kiertohäiriö-

kuntoutujan

avustamisen

erityispiirteet

Koulutuksen tavoitteena on jakaa tietoa aivoverenkiertohäiriökuntoutujan avustamisen erityispiirteistä.

Kurssilla tehdään paljon käytännön harjoituksia, jotta kurssilaiset saavat oman kehokokemuksen ja mahdollisuuden kehittää taitojaan avustustilanteissa.


Koulutus kestää päivän, kello 8.30–15.30. Kouluttajina ovat Maija Ervast, fysioterapeutti, ja Anu Paakkunainen, fysioterapeutti ja kinestetiikkakouluttaja. Pääsyvaatimuksena on käyty kinestetiikan peruskurssi. Kurssin hinta on 350 euroa (sisältää alv:n) ja kurssille voidaan ottaa enintään 20 henkilöä.

Ilmoittaudu viimeistään 15.9.2022 anu.paakkunainenkinestetiikka.fi

Lataa tästä tulostettava esite ja ohjelma

Toimiston loma

Toimisto suljettu 22.6.–1.8.2022


Hyvää kesää
kaikille,
töihin ja lomalle!

Yhdistyksen toimisto lomailee ja on suljettuna 22.6.–1.8.2022.
Kiireellisissä asioissa voit ottaa yhteyttä yhdistyksen puheenjohtajaan Virpi Hantikaiseen,
virpi.hantikainenkinestetiikka.fi


Koulutus: Kinestetiikka psykogeriatrisen asiakkaan kohtaamisessa

Kinestetiikka psykogeriatrisen asiakkaan kohtaamisessa


Koulutus järjestetään torstaina 27.10.2022 Koskelan seniorikeskuksessa Helsingissä.


Haastava asiakas vai haastava tilanne?

Koulutus kestää päivän, kello 8.00–16.00. Kouluttajina toimivat Virpi Hantikainen, TtT, dosentti, kinestetiikkakouluttaja, ja Merja Koskinen, geronomi, muistiasiantuntija, kinestetiikkakouluttaja. Pääsyvaatimuksena on käyty kinestetiikan peruskurssi. Kurssin hinta on 350 euroa (sisältää alv:n) ja kurssille voidaan ottaa enintään 20 henkilöä.

Ilmoittaudu viimeistään 30.9.2022 merja.koskinenkinestetiikka.fi

Lataa tästä tulostettava esite ja ohjelma

Opinnäytetyö yksikön muutoksesta kinestetiikan laatuyksiköksi

Kinestetiikkakouluttaja Jaana Ahosen opinnäytetyö kotihoidon tiimin muutoksesta kinestetiikan laatuyksiköksi

Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia, miten Tampereen kaupungin Tammerkosken kotihoidon tiimi kehittyi kinestetiikan sertifioiduksi laatuyksiköksi Maurerin (2021) toimintamallin juurruttamisen viitekehyksen mukaisesti.

Tutkimus tehtiin Carola Maurerin (2021) väitöskirjan Moving Competently – Learning from and with one another: Development of kinaesthetics competence in long-term care facilities tutkimuksen tuloksena esitettyyn teoreettiseen viitekehykseen, joka kuvaa konkreettisesti kuinka yksittäiset komponentit liittyvät ja ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa.

Tutkimuksen toimeksiantaja oli Suomen Kinestetiikkayhdistys ry.

Kinestetiikan tuomat hyödyt – kuten lisääntynyt työhyvinvointi ja fyysisen rasituksen väheneminen – saavutetaan, kun toimintatapa on vakiintunut työyksikön tavaksi toimia. Esihenkilön tietoisuus kinestetiikan mahdollisuuksista sekä hänen tarjoamansa tuki on yksi merkittävimpiä toimintatavan juurruttamisen edellytyksiä.

Tutkimuksessa tapahtumat on jaettu osiin edesauttaen muiden yksiköiden voivan mallia seuraamalla varmistua kinestetiikan toimintatavan juurtumisen päivittäiseen työhön.

Lue opinnäyte tästä linkistä

Suomen Kinestetiikkayhdistys kiittää Jaanaa suurenmoisesta työstä ja toivottaa paljon onnea valmistumisen johdosta!


Uusia kinestetiikkakouluttajia

Seitsemän uutta kinestetiikan peruskurssikouluttajaa valmistui 13.5.2022 Tampereella.

Uudet kouluttajat kuvassa alhaalla vasemmalta: Virpi Jaatinen, terveydenhoitaja, TtM, Pyhäjärvi; Hanna Leskelä, fysioterapeutti, Seinäjoki; Heidi Laitomaa, fysioterapeutti YAMK, lehtori, Pori ja Marja Klasila, sairaanhoitaja, Oulu. Takana vasemmalta: Anu Paakkunainen, fysioterapeutti, Helsinki; Roope Karjalainen, lähihoitaja, Tampere ja Janne Väyrynen, fysioterapeutti, Savonlinna.

Saimme joukkoomme seitsemän loistavaa kouluttajaa!

Yhdistys onnittelee uusia kouluttajia ja toivottaa heidät tervetulleiksi kouluttajaryhmään!


Syksyn 2022 täydennyskoulutukset


Koulutuspaikkana on Koukkuniemen Juhlatalo osoitteessa Ahlgrenin puistokatu 5, Tampere.


Tutoreiden ja kouluttajien täydennyskoulutuspäivä torstaina 17.11.2022

Koulutuspäivän aiheet:

 • kaatumisten ehkäisy
 • luento kivusta ja pelosta
 • tutoreiden toiminta 2022 ja alueterveiset

Katso lisätiedot tästäLataa tulostettava esite

Kouluttajien täydennyskoulutuspäivä perjantaina 18.11.2022

Katso lisätiedot tästäLataa tulostettava esite

NähdäänTampereella!


Kirjallisuuskatsaus kinestetiikan tutkimuksista

Kinestetiikan tutoriksi Helsingistä helmikuussa 2022 valmistunut toimintaterapeutti Johanna Finskas on tehnyt projektityönään kuvailevan kirjallisuuskatsauksen aiheesta Kinestetiikan merkitys hoitotyössä. Kinestetiikkaa koskevia tutkimuksia löytyi pääosin vuosilta 2014–2020 ja jatkotutkimusten tarve on selvä.

Johannalle kiitos tästä hyvästä työstä!Yhdistyksen kevätkokous 2022

Suomen Kinestetiikkayhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 7.4.2022 kello 18.

Suomen Kinestetiikka-yhdistyksen sääntö-määräinen kevätkokous pidetään torstaina 7.4.2022 kello 18.

Kokous pidetään Teams-yhteyden välityksellä.

Kokous pidetään Teams-yhteyden välityksellä.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen kevätkokoukselle määräämät asiat

 1. kokouksen avaus
 2. kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta, tarvittaessa myös kahden ääntenlaskijan valinta
 3. kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 5. tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen esittely sekä toiminnantarkastajien lausunto
 6. päättäminen tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. muiden esille tulevien asioiden käsittely
 8. kokouksen päättäminen.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan kokoukseen voi osallistua – jos hallitus tai yhdistyksen kokous niin päättää – myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Jäsen! Saat kutsun Teams-kokoukseen, kun lähetät ilmoittautumisesi sähköpostitse toimistokinestetiikka.fi viimeistään 6.4.2022.

Kokoukseen toivotaan runsasta osanottoa. Tule mukaan vaikuttamaan yhdistyksen asioihin!


Uusia kinestetiikan tutoreita Kuusamosta ja Kuopiosta

Yhdeksän uutta kinestetiikan tutoria valmistui Kuusamossa 4.3.2022

Kuvassa: Takana vasemmalta Paula Vanhala, Kuusamon kotihoito, Esa Korhonen, Seviset Oy, palvelutalo Tervaskoivu, Minna Pätsi, Kuusamon Kotiranta Siika, Kati Turkia, Kuusamon Katrinkoti, Jaana Tuovila, Kuusamon Fysioterapiaosasto,akuuttiosasto. Edessä vasemmalta Aija Manninen, Kuusamon terveyskeskus, akuuttiosasto, Katja Juntunen, Savon ammattiopisto, Kuopio, Tuija Tornberg, Kuusamon ikäihmisten palvelut, ja Sanna-Kaisa Nurmi, Kuusamon Katrinkoti.

Suomen Kinestetiikkayhdistys onnittelee lämpimästi uusia tutoreita!