Tapahtuma Tampere-talossa 11.3.2020: Kinestetiikan® toimintamalli akuuttihoitotyössä

Koulutuspäivän esiintyjiä, vasemmalta: Virpi Hantikainen, Heidrun Gattinger, Fiia Gäddnäs ja Kirsi Hagström.

Suomen Kinestetiikkayhdistys ry järjestää maaliskuun 11. päivä 2020 koko päivän luentosarjan Tampere-talossa. Päivän teemana ovat kinestetiikan mahdollisuudet ja hyödyntäminen akuuttihoitotyössä. Koulutuspäivänä kuullaan huippuluentoja monipuolisesti hoitotyön kentältä.

Luennoimassa ovat muun muassa Suomen Kinestetiikkayhdistyksen puheenjohtaja, terveystieteiden tohtori, dosentti ja kinestetiikkakouluttaja Virpi Hantikainen, professori Heidrun Gattinger, anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri Fiia Gäddnäes ja fysioterapeutti, kinestetiikkakouluttaja Kirsi Hagström.

Koko päivän ohjelman ja lisätietoja voit katsoa tästä linkistä.

Tule verkostoitumaan ja tuo työyhteisösikin kuulemaan kinestetiikan mahdollisuuksista! Ilmoittautuminen tapahtumaan on jo alkanut; ilmoittautua voit tästä linkistä.


Kinestetiikka DVD:t nyt tarjouksessa 10€ kpl.


Kinestetiikka DVD- Pienikin voimavara on mahdollisuus. Videolla avataan kinestetiikan 6 käsitettä #vuorovaikutus #toiminnallinenanatomia #ihmisenliikkuminen #voima #ihmisentoiminnot #ympäristö nyt tarjouksessa hintaan 10€ kpl.

TILAUKSET: toimisto@kinestetiikka.fi


Muistikuntoutus ja kinestetiikan periaatteet koulutus 2019

Fysiogeriatria Oy ja Suomen Kinestetiikkayhdistys järjestävät 2019 Helsingissä kolmepäiväisen yhteisen koulutuksen, jossa käsitellään muistikuntoutuksen erityispiirteitä ja kinestetiikan toimintamallin mahdollisuuksia muistikuntoutujien tukemisessa. Kouluttajina toimivat Tarja Kindstedt ft, muistikuntoutuksen asiantuntija, Pauliina Unkeri ft, TtM, geriatrisen kuntoutuksen asiantuntija, Merja Koskinen geronomi, muistihoitaja ja kinestetiikkakouluttaja.


Kinestetiikan opintopäivät Tampereella 5.3.19

PÄIVÄMME AVASI KUMMIMME Merja Mäkisalo-Ropponen, kansanedustaja, Muistiliiton pj.

Kiitos teille kaikille – osallistujat, luennoitsijat ja päivän järjestelyihin osallistuneet! Te kaikki teitte päivästä ikimuistoisen. Päivä oli todella onnistunut.

 


Laatusertifikaatti Oulunkylän kuntoutussairaala osasto 3A:lle

OULUNKYLÄN KUNTOUTUSSAIRAALAN os 3A sai kinestetiikan laatusertifikaatti 5.2.2019. 3A on ensimmäinen sairaalatasoinen, akuuttia geriatrista monialaista kuntoutusta tarjoava kuntoutusosasto jolle luovutettiin Kinestetiikkayhdistyksen laatusertifikaatti. Yhdistys onnittelee suuremmoisesta työstä!

 


Tampereella 5.3.- 6.3.19

KOULUTUS- JA NÄYTTELYTAPAHTUMA, GLOBEX

  • SOSIAALIALAN ASIANTUNTIJAPÄIVÄT 2019
  • KEHITTYVÄ VANHUSTYÖ: Virpi Hantikainen Voimavaralähtöinen malli laadukkaaseen hoitotyöhön
  • VARHAISKASVATUS
  • KINESTETIIKAN OPINTOPÄIVÄ SORSAPUISTOSALISSA

Suomen Kinestetiikkayhdistys on mukana kumpanakin päivänä pöytäpaikalla.
Tule moikkaamaan! Voit ostaa paikanpäältä kirjan 45,- ja DVD:n 10,-


Kinestetiikan voimavaralähtöinen toimintamalli lisäarvona sosiaali- ja terveydenhuollossa

ARJEN HOITOTYÖSSÄ JULKISILLA ja yksityisillä palveluntarjoajilla on toimintakulttuuriltaan erilaisia työyhteisöjä. Kaikissa toimintaympäristöissä kuten sairaaloissa, hoivaorganisaatioissa, kuntoutusyksiköissä ja kotihoidossa asiakkaan/potilaan ihmisarvoinen, kunnioittava kohtaaminen ja kokonaisvaltainen hoito ovat ammatillisuuden kulmakiviä.

Miten nämä toteutuvat, riippuu useista eri tekijöistä. Henkilöstömitoitukset ovat yksi jatkuvasti esillä oleva tärkeä tekijä. Lisäksi hoidon laatuun vaikuttavat johtamisen laatu, toisia kunnioittava ilmapiiri, henkilöstön asenteet, sitoutuminen työhön sekä tiedot ja taidot, joilla työtä tehdään. Viime aikoina on tuotu esille ikäihmisten hoidon laatuongelmia suurten yksityisten yritysten hoiva- ja terveyspalvelualan yksiköissä. Laatuongelmien esille tuominen ja niihin reagoiminen on saanut jo kauan odotettua julkisuutta. Tässä yhteydessä on hyvä tarkastella myös julkisten palveluntarjoajien hoidon laatua ja sen toteutumista. Sosiaali- ja terveydenhuollossa tiedämme mitä hyvä hoito sisältää. Mielestämme on kiinnitettävä huomiota yhä enemmän siihen, miten hyvää hoitoa toteutetaan – ei ainoastaan mitä tehdään ja millä resurssilla, vaan miten tehdään. Kysymyksessä on SEKÄ resurssi -ETTÄ osaamisongelma! Samoin ikäihmisten omia toiveita hyvästä hoidosta on kuultava ja toteutettava aktiivisemmin. Työntekijän ja asiakkaan/potilaan hyvinvointi ja jaksaminen ovat kinestetiikan voimavaralähtöisen toimintamallin keskiössä. Henkisesti ja fyysisesti hyvinvoiva työntekijä voi tarjota asiakkaalle/potilaalle hänen ansaitsemaansa hyvää hoitoa.

Suomen Kinestetiikkayhdistys kehittää aktiivisesti toimintamalleja esimiehille ja työntekijöille. Esimiehille suunnatut kinestetiikan koulutukset pureutuvat organisaation johtamisen haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Esimiesten vertaistukiverkoston avulla hyvät käytänteet siirtyvät koko Suomen alueelle. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön vuorovaikutus- ja avustustaitoja sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden/potilaiden osallisuuden tukemista kaikilla hoitotyön alueilla tuetaan Suomen Kinestetiikkayhdistyksen kehittämillä koulutuskokonaisuuksilla (mm. kinestetiikan perus-, syventävä- ja tutorkoulutukset sekä liikkumista ja toimintoja tukeva asentohoitokoulutus). Tuemme myös omaishoitajien jaksamista tarjoamalla heille jopa ilmaisia koulutuksia. Hoito- ja terapiatyöntekijöillä on mahdollisuus saada kinestetiikan avulla työhönsä konkreettinen työväline, jota he voivat soveltaa välittömästi työssään, jolloin oma jaksaminen paranee sekä asiakkaiden/potilaiden osallisuus mahdollistuu. Tämä lisää selkeästi koko yhteisön hyvinvointia.

Vuodesta 2014 Suomen Kinestetiikkayhdistys on sertifioinut kinestetiikan laatuyksiköitä laatimiensa laatukriteerien perusteella. Kriteerit ovat laadullisia ja arviointi kohdistuu työilmapiiriin, henkilöstön toimintaan, potilaiden/asiakkaiden/omaisten osallisuuteen sekä organisaation toimintatapaan. Tähän mennessä Suomessa on useita sertifioituja kinestetiikan laatuyksikköjä esimerkiksi Uudenkaarlepyyn sairaskoti, Uusikaarlepyy; Hoivakoti Tupahoiva, Sastamala; Anninpirtti, Sastamala; Neuroliiton palvelutalo Pihapihlaja, Seinäjoki; Porkkapirtin Niittyvilla, Kuusamo; Oulunkylän kuntoutussairaalan osastot 2B ja 3A, Helsinki; Myllypuron monipuolinen palvelukeskus os.5, Helsinki; Koskelan monipuolinen palvelukeskus os. F3, Helsinki; Eskoon tuki- ja osaamiskeskuksen Pikkupihlaja, Seinäjoki. Näihin kaikkiin yksiköihin on mahdollisuus mennä toteamaan kuinka laadukasta asiakas-/potilaslähtöistä työtä toteutetaan.

”Kotona on hyvä olla, mutta täällä vielä parempi”, Terttu Sundberg Sastamalan Tupahoivan asukas. (Iltalehti 2.2.2019)

Kinestetiikan voimavaralähtöisen toimintamallin avulla emme voi parantaa kaikkia sosiaali- ja terveydenhuollon epäkohtia, joita kohtaamme hoitotyössä. Voimme kuitenkin vaikuttaa siihen, että jokaisella hoidon ja hoivan tarpeessa olevalla ihmisellä olisi mahdollisuus tulla kohdatuksi kunnioittavasti, voimavarat huomioiden. Voimme vaikuttaa myös siihen, että jokaisella hoito- ja terapiatyön ammattilaisella on riittävät tiedot ja taidot, joilla voi ohjata ja avustaa avun tarpeessa olevia aidosti asiakaslähtöisesti ja heidän hyvinvointiaan lisäten. Tämä lisää myös omaisten hyvinvointia.

”Omakin elämän laatu on parantunut, kun tietää, että äiti on turvassa”, Airi Lehtinen Sastamalan Tupahoivan asukkaan omainen. (Iltalehti 2.2.2019)

15.02.2019

Suomen Kinestetiikkayhdistys hallitus

Yhdistyksen kummit:

Jaakko Valvanne, Geriatrian professori (emeritus), Tampereen yliopisto

Merja Mäkisalo-Ropponen, kansanedustaja, Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja

Linkkejä:

Anninpirtti oli kunnallinen vanhainkoti, kunnes se heitti vanhan toimintafilosofian roskakoriin ja nosti asiakkaat ja heidän tarpeensa ja kykynsä keskiöön https://areena.yle.fi/1-4376213

Onko Sastamalassa Suomen paras hoivakoti? https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005987612.html?fbclid=IwAR1WWmv_ltH3I7b5fxx4CotitS_ZOssfkNTm5OdQMMtfoZu_Ip_VWDETctg

ILKKA Näin luonnollisia liikeratoja tuetaan kehitysvammaisten kanssa Eskoon Pikkupihlajassa https://www.ilkka.fi/kuvat-ja-videot/videot/näin-luonnollisia-liikeratoja-tuetaan-kehitysvammaisten-kanssa-eskoon-pikkupihlajassa-1.2799729


Tule Finlandia-talolle 12.2.19. Kinestetiikkayhdistys on siellä myös.

Helsinki 2019 Kehittyvä vanhustyö Finlandia-talolla 12.2.19. Tule käymään osastollamme, jonka numero on 20. Lue lisää tapahtumasta:

http://kehittyvavanhustyo.fi/vanhustyo/helsinki-2019/

Anita Tantun ja Raimo Lappalaisen työnäytökset:

https://kehittyvavanhustyo.fi/vanhustyo/wp-content/uploads/Ty%C3%B6n%C3%A4yt%C3%B6kset-.pdf


Kinestetiikka – toimintamalli voimavarojen ylläpitämiseen liikkeen avulla -kirja

Voit tilata kirjaa suoraan yhdistykseltämme. Samalla tuet kinestetiikan kehittämistä Suomessa.

Kirjan hinta on 45 euroa + postikulut.

Kirjatilaukset: marjo.vallius-hyttinenkinestetiikka.fi


Kinestetiikan esimieskurssi- Seinäjoen kurssilla on vielä tilaa

 

Seinäjoen kurssilla 15.3. on tilaa, sinne mahtuu vielä 5 henkilöä. Ilmoittautuminen suoraan Virpille,

virpi.hantikainen(at)kinestetiikka.fi