Marraskuun 22. päivä oli Oulussa Suomen Kinestetiikkayhdistyksen täydennuskoulutuspäivä tutoreille ja kouluttajille. Koulutuspäivän järjestämisestä vastasi tänä vuonna Pohjois- ja Itä-Suomen kinestetiikkatutorit -ryhmä, PIKINET. Päivän suunnittelu oli aloitettu jo tammikuussa ja ohjelmaa tehtiin toiveiden ja edellisvuoden koulutuspalautteen pohjalta. Suunnittelua on ohjannut muokattu vanha sanonta: ”Jos ei sauna, viina ja terva auta, niin kinestetiikka auttaa”. Osallistujille oli tarjolla tervaleijonia ja hyviä tarjoiluja, mutta päivän tärkein anti painottui tietenkin kinestetiikkaan.

Koulutuspaikkana toimi Sokos Hotel Arinan koulutustilat kauppakeskus Valkean 4. kerroksessa. Koulutukseen osallistui mukava määrä tutoreita ja kouluttajia Etelä-Suomea myöden. Aamu alkoi ilmoittautumisten ja kahvien merkeissä ja jatkui luennoilla.

Aamun ensimmäinen luento käsitteli muistisairaan kohtaamista, keinoina muun muassa validaatiomenetelmä, luennoitsijana toimintaterapeutti ja asumisen esimies Jenni Karjalainen Kuusamon kaupungilta.

Tämän jälkeen asahi-kinestetiikkajumpan merkeissä kouluttaja Raimo Lappalainen houkutti meidät kaikki liikkeelle ja verryttelemään, huojumaan ja horjumaan sekä – kuten aina Raimon ohjatessa – nauramaan.

Kolmantena Oulun kaupungin fysioterapeutti ja kinestetiikkatutor Anne Pasanen luennoi kinestetiikan kuvaamisesta Rai-arvioinnissa. Tämän jälkeen Kinestetiikkayhdistyksen puheenjohtaja, kouluttaja Virpi Hantikainen kertoi tutoreiden toiminnasta vuodelta 2018. Tämän kuluvan vuoden terveisiä eri alueilta kävivät kertomassa tutorit Tiia Väisänen, Terhi Ström, Mira Aaltonen, Heidi Lågas, Anna Ylimäki ja Päivi Hotakainen sekä kouluttaja Tarja Vehkaoja. Ennen lounasta kertasimme vielä Virpi Hantikaisen johdolla yhdistyksen uusia lomakkeita ja niiden käyttöä.

Lounaan jälkeen osallistujat jakautuivat neljään ryhmään ja näissä ryhmissä osallistujat kiersivät työpajoja. Aamuisen muistisairaan kohtaaminen -luennon jatkona yhdessä työpajassa oli mahdollista käytännössä kokeilla erilaisia kohtaamistapoja Jenni Karjalaisen ohjaamana. Pareittain tehdyissä harjoitteissa pääsi kokemaan ja tuntemaan niin onnistuneita kuin ei niin onnistuneitakin kohtaamisia ja miettimään, miten keskustelua voidaan viedä eteenpäin muistisairaan kohtaamisessa. Aihe koettiin tärkeäksi sekä keskustelua ja ajatuksia herättäväksi.

Toisessa pajassa kouluttaja Kirsi Hagströmin aiheena oli saattohoitopotilaan asentohoito. Käytössä oli asentohoitomateriaaleja ja pähkinäpallo. Huomiota kiinnitettiin muun muassa siihen, miltä asennon vaihto tai sängyn säätöjen käyttö saattohoitopotilaasta tuntuu. Esimerkiksi sängyn päädyn kohottaminen on tärkeää tehdä vaiheittain, jolloin asennon muutos on potilaalle miellyttävämpi. Hyvä istuma-asento esimerkiksi ruokailua varten voidaan saavuttaa vuoteen laidalla istuen, hyödyntäen sängyn päädyn kohottamista ja asennon tukemista pallolla ja asentohoitomateriaaleilla.

Kouluttaja Raimo Lappalaisen ideapajassa aihe oli vapaa ja tarkoituksena oli ideoida käytettävissä olevien välineiden ja osallistujien toiveiden mukaan erilaisia tapoja avustaa. Tässä pajassa käytössä oli muun muassa köysitikkaat, leikkuulautoja ja muita välineitä. Lisäksi harjoiteltiin muun muassa liikkeen ohjaamista varpaasta. Avustamisessa ja ohjaamisessa, käytetystä välineestä huolimatta, on tärkeää muistaa, että avustaminen ja liike on kevyempää, kun se tehdään kehon osa kerrallaan.

Neljännessä työpajassa kokeiltiin tutoreiden Virpi Jaatisen ja Arja Hälisen kanssa tapoja avustaa vuoteessa tapahtuvissa siirtymissä kotihoidon näkökulmasta. Tässä työpajassa avustamisen välineet olivat helposti hankittavia tai kotoa löytyviä. Avustamiseen käytettiin muun muassa lakanaa, aamutakkia, liukuria ja kahvipusseja. Avustaminen vuoteessa ylöspäin kevenee, kun kitkaa pienennetään lisäämällä liukua ja ohjaamalla luonnollisen liikkeen suuntaan tai pienin liikkein, vähän kerrallaan.

Työpajojen jälkeen oli pienen herkuttelun ja kahvittelun aika.

Päivän päätteeksi palkittiin vuoden 2019 tutor, Oulun kaupungin fysioterapeutti ja kinestetiikkatutor Anne Pasanen. Kinestetiikkatutorina Anne on aktiivisesti tukenut ja ohjannut henkilöstöä kinestetiikan toimintamallin käytössä arjen hoitotyössä. Lisäksi hänellä on ollut merkittävä rooli Rajakylän hoivan Severinkodin kinestetiikan laatukriteerien toteutumisessa sekä kinestetiikan moniammatillisen toimintamallin kehittämisessä.

Vielä ennen kotimatkalle lähtöä kerättiin koulutuspäivästä palautetta sekä sovittiin, että seuraavan täydennyskoulutuspäivän merkeissä tavataan Pirkanmaalla.

Pikinet-ryhmä haluaa kiittää päivän onnistumisesta: Sokos Hotel Arinaa tiloista ja tarjoiluista, vierailevia tähtiämme Jenni Karjalaista ja Kirsi Hagströmiä sekä apuvälineyrityksiä Haltijaa, Lojeria ja Respectaa apuvälineiden lainasta työpajojamme varten. Kiitokset myös Oulun kaupungille: osallistujille lahjoitetut kangaskassit pakattiin päivän aikana täyteen oppeja ja ideoita. Ja suuri kiitos jokaiselle päivään osallistuneelle! Teimme yhdessä päivästä ikimuistoisen.

Pikinet-ryhmän puolesta
Arja Hälinen
fysioterapeutti, kinestetiikkatutor
Haapaveden kaupunki, Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi, kotihoito

Katso kuvia tapahtumasta Kinekuva-blogista