Hyvä ja laadukas, asukkaan tarpeen mukainen hoiva on koko tiimin asia. Viime vuonna pohdimme Mehiläisellä Mainiokoti Linnantauksen tiimissä, miten me voisimme lisätä omaa osaamistamme ja mistä saisimme hyviä työkaluja jo entisten lisäksi.

Millä saisimme asukkaamme osallistettua omaan arkeensa enemmän ja miten saisimme kaikki mahdolliset, vähäisetkin voimavarat käyttöön? Pohdimme, miten voisimme hoitaa asukkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla ja kuinka voisimme tehdä työntekijöiden työstä vielä sujuvampaa ja turvallisempaa.

Kinestetiikan toimintamalli vaikutti siltä, että sen avulla voisimme saavuttaa näitä asioita.

Uteliaina halusimme lähteä juurruttamaan kinestetiikkaa osaksi yksikkömme toimintaa.

Kinestetiikka ei ole erillisiä tekniikoita vaan se on lähestymistapa ja toimintamalli, joka perustuu ihmisen luonnolliseen liikkumiseen sekä kunnioittavaan ja arvostavaan kohtaamiseen. Kinestetiikan avulla hoitajat pystyvät tukemaan parhaalla mahdollisella tavalla asukkaan mielekästä ja aktiivista arkea, minkä koettiin tuovan työhön mielekkyyttä.

Jotta kinestetiikka saataisiin laadukkaasti osaksi yksikön jokapäiväistä arkea, on esimiehen ymmärrettävä mistä on kysymys. Yksikön johtaja Katja pakkasi marraskuussa 2020 kassinsa ja hurautti Kuusamoon kinestetiikan esimiehille suunnattuun koulutukseen. Päivä oli silmiä avaava ja palo kinestetiikan oppimiseen lähti kytemään sen aikana.

Koulutuksesta saatu into herätti työntekijöiden mielenkiinnon, ja saimmekin ensimmäiseen peruskoulutukseen runsaasti innokkaita vapaaehtoisia osallistujia. Ennen työntekijöiden koulutuksen alkua olimme siis jo kovin innoissamme uusista tuulista.

Ensimmäisen koulutuspäivän tunnelmat olivat jännittyneet ja odottavat. Päivän mittaan työntekijöiden silmissä paloi innostumisen loiste. Oppimisen ohella nauroimme välillä vedet silmissä eikä kommelluksiltakaan täysin vältytty.

Ensimmäisen päivän tunnelma yhteen vedettynä: huikea! Työntekijät kommentoivat: ”Tämähän on helppoa ja mukavaa!”

Pyörätuolissa istuva kameraa katsova naisoletettu näyttää peukkua. Hänen edessään istuu selin kuvaajaan henkilö. Taustalla tilannetta seuraa istuen naisoletettu kasvot kameraan päin. Kummallakin naisoletetulla on maskit kasvoilla.

Uuden oppiminen toi silminnähden työhön iloa ja hyvää mieltä.

Koimme, että kinestetiikan avulla asukas itse pystyy olemaan päivittäisissä toiminnoissa aktiivinen osapuoli ja yhteisen tekemisen päätähti, jota hoitaja tukee vain tarvittaessa.

Työntekijät eivät meinanneet malttaa odottaa seuraavaa työvuoroa, jolloin pääsisivät kokeilemaan uusia asioita asukkaiden kanssa ja perehdyttämään muita tiimin jäseniä kinestetiikan saloihin.

Tiimimme kokee, että kinestetiikan koulutus on vahvistanut jo nyt tiimityötä ja ajatusta siitä, että olemme yhteisellä asialla. Koemme, että uuden opin myötä työn ilo on kasvanut ja henkilökunta on saanut enemmän keinoja asukkaiden kanssa toimimiseen arjessa.

Kinestetiikan avulla olemme päässeet toteuttamaan paremmin mainion makuista, asukkaiden näköistä arkea!

Katja Väkeväinen
yksikön johtaja, Mainiokoti Linnantaus

Ryhmäkuvassa kymmenen henkilöä seisoo kaaressa ja kaikki näyttävät peukkua. Kuvan keskellä edessä on kaksi papupalloa, keltainen ja punainen. Kaikilla henkilöillä on maskit kasvoilla.

Mainiokoti Linnantauksen henkilökuntaa