Virpi Hantikainen

Näin vuodenvaihteen lähestyessä kirjoitan tätä yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana.

Kinestetiikkayhdistys perustettiin 2009 Lammilla Ruosuontiellä erään kerrostalon huoneistossa, jossa me muutamat perustajajäsenet päätimme vakaassa uskossa, että nyt on yhdistyksen aika. Todellakin siitä on nyt 10 vuotta, ja olen siten itsekin toiminut puheenjohtajana koko tämän ajan.

Yhdistyksen perustaminen mahdollisti kinestetiikan tavoitteellisen kehittämisen. Hallituksen myötä saimme lisää käsipareja suunnittelemaan kehittämistarpeita, toteuttamaan tehtäviämme, vaihtamaan ajatuksia ja tukemaan toinen toisiamme. Kinestetiikka alkoi levitä, kasvaa ja kasvaa. Hallituksen jäseniä on vaihtunut ja lisääkin on tullut. Nämä kymmenen vuotta ovat olleet hallituksen Ollin oppivuosia, ja toimintamme on kehittynyt vuosien aikana aina ammatillisemmaksi.

Kannattaa aina peilata taaksepäin ja muistaa, millä tiedoilla ja taidoilla lähdimme liikeelle yhdistystä perustaessamme. Muistelen usein tuota Lammin perustamiskokousta, meidän intoamme, paloamme ja uskoamme siihen, että kyllä tästä hyvä tulee ja mennään vaikka läpi harmaan kiven. Ja niin on mentykin!

Puheenjohtajana pääasiallinen tehtäväni on johtaa yhdistystä ja hallitusta. Edustan yhdistystä ja hoidan suhteita yhdistyksestä ulospäin. Lisäksi tähän hommaan kuuluu kokousten suunnittelu, talouden valvonta, asiakirjojen ylläpito ja muu sellainen. Jotta pystyn hoitamaan näitä tehtäviä mahdollisimman hyvin, tarvitsen hyvän hallitustiimin avukseni. Ja sellainen minulla, osaamista eri alueilta ja vahva yhteishenki, jolla selviämme haasteellisimmistakin tilanteista.

Innostus on suuri rikkaus,
se on sisäistä uskoa tehdä
unelmista totta.

Tuntematon

Olemme erilaisia persoonallisuuksia ja joskus keskustelemme asioista melko voimakkaastikin. Olemme välillä eri mieltä, miten toimia. Kuitenkin olemme aina löytäneet yhteisen sävelen. Tärkeää on muistaa tilanteissa, joissa olemme eri mieltä, että asiat riitelevät, eivät ihmiset! Puheenjohtajana toimiminen on mielestäni verrattavissa orkesterin johtamiseen: jokaisella soittajalla on oma roolinsa ja nämä roolit yhdistetään yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Välillä voi vingutella viulua eri tahdissa tuuban kanssa, mutta lopulta ne sointuvat hyvin yhteen.

Yhdistyksen hallituksen tehtävänä on huolehtia kinestetiikan koulutusten laadusta, laadukkaasta opetusmateriaalista ja valtakunnallisesta kehittämisestä. Kehittämistyöryhmillä on omat vastuualueensa. Koulutuksia pitävät yhdistyksen rekisteröimät kouluttajat ja käytännön vahvistamisesta vastaavat kinestetiikan tutorit.

Sanoisin, että koko tämän systeemin pyörittäminen on myös oma orkesterinsa, johon kuuluu tällä hetkellä noin 150 soittajaa ja orkesteri kasvaa. Tällä orkesterilla on kuitenkin myös yhteinen päämäärä, palo ja usko kinestetiikan valtavasta merkityksestä sosiaali- ja tervedenhuollon laadulle. Huolimatta muutosvastarinnasta, jota kouluttajamme ja tutorimme aina silloin tällöin työssään kohtaavat, jaksavat he porskuttaa eteenpäin. Tätä orkesteria on ilo ja kunnia olla tukemassa ja se toimii ilman tahtipuikon heilutustakin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon eri toimintaympäristöissä henkilökunta ja asiakkaat tai potilaat toimivat myös orkesterina. Työt hoidetaan yhteistyössä. Jotta kaikki pysyy tasapainossa ja kaikki ovat tyytyväisiä, on orkesterin jäsenten kuunneltava toisiaan ja pyrittävä jokaisen soittajan kannalta sellaiseen lopputulokseen, jossa kaikki voivat todeta tämäKIN päivä oli hyvä päivä.

Kaikki on mahdollista.
Mahdottoman toteuttaminen
vain vie
hieman enemmän aikaa.

Tuntematon

Tähän lopuksi vielä löytämäni aforismi, joka kuvaa hyvin sitä, mistä näkökulmasta erilaisia tilanteita voimme tarkastella:

Luennoitsija kiinnitti luentosalin taululle nelikulmaisen valkoisen paperiarkin ja teki arkin keskelle pienen mustan pisteen. Hän kysyi opiskelijoilta, mitä he näkivät.
– Mustan pisteen.
– Eikö kukaan teistä näe isoa valkoista neliötä? kysyi luennoitsija.
(Tuntematon)

Oikein hyvää ja rauhaisaa joulua ja tulevaa vuotta 2020 –
uusiKIN vuosi tulee olemaan hyvä vuosi!

Virpi Hantikainen
Suomen Kinestetiikkayhdistyksen puheenjohtaja

esh, TtT, dosentti, kinestetiikkakouluttaja