Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ja Suomen Kinestetiikkayhdistys ry ovat sopineet yhteistyöstä ja kumppanuudesta helmikuussa 2018.
Tuki-ja osaamiskeskus Eskoo on sosiaalihuollon erityispalvelujen tuottaja ja kehittäjä. Kuntayhtymä tarjoaa kehitysvammaisten erityishuollon lisäksi muun muassa tulkkipalveluja vammaispalvelulain perusteella, lastensuojelupalveluita lapsille, nuorille ja heidän lähiverkostoilleen sekä täydennyskoulutusta erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden parissa työskenteleville ammattilaisille.

Tuki-ja osaamiskeskus Eskoo on edelläkävijä kinestetiikan toimintamallin kouluttamisessa ja hyödyntämisessä kehitysvammaisten henkilöiden ja heidän perheidensä tukemisessa. Yhteistyön ja kumppanuuden tavoitteena on ylläpitää ja kehittää kinestetiikan toimintamallia vammaispalveluissa henkilöstön johdonmukaisella kinestetiikan kouluttamisella, kehittämis- ja tutkimustiedon avulla sekä erilaisten viestintäkanavien kautta.