Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialasta valmistui yhdeksän uutta tutoria 3.12.2019. Kaupunki on panostanut useita vuosia kinestetiikan toimintamallin kouluttamiseen eritasoisilla kursseilla, ja tutoreiden avulla pyritään turvaamaan toimintamallin jalkaantuminen käytäntöön. Yhdeksän uutta tutoria ovat nyt rikastuttamassa jo olemassa olevien tutoreiden joukkoa.

Yhdistys onnittelee sydämellisesti näitä huippuosaajia!

Kuvassa edessä vasemmalta: Pia Suomalainen, Jenni Väänänen, Evelin Vlahopoulou, Mari Saukkonen ja Tuulikki Pulkkinen.
Takana vasemmalta: Maarit Lajunen-Giust, Maria Suckcharoen, Tiia Myllynen ja Emilia Lehtomäki.