Kinestetiikkatutoreiden ja -kouluttajien täydennyskoulutuspäivänä Oulussa 22.11.2019 valittiin vuoden 2019 kinestetiikkatutoriksi Anne Pasanen.

 

Jaana Ahonen, Anne Pasanen ja Virpi Hantikainen.

 

Suomen Kinestetiikkayhdistyksen hallitus perustelee valintaa muun muassa sillä, että Anne on edistänyt aktiivisesti sosiaali- ja terveysalalla työskentelevien ymmärrystä kinestetiikan hyödyistä, hän on aktiivisesti tukenut ja ohjannut henkilöstöä arjen hoitotyössä ja ollut merkittävässä roolissa toteuttamassa kinestetiikan moniammatillista toimintamallia.

Anne työskentelee Oulun kaupungin fysioterapeuttina. Lämpimät onnittelut Annelle Ouluun!