TtM Päivi Stenman väitteli Oulun yliopistossa 2.10.2020 kinestetiikan käyttöönoton aikaisesta työtyytyväisyydestä vanhustenhoidossa.

Stenmanin tutkimus osoittaa, että potilaita hoidettiin yksilöllisemmin niillä osastoilla, jotka käyttivät kinestetiikkaa. Hoitajat tunsivat onnistuvansa työssään ja he kokivat työnsä aiempaa merkityksellisemmäksi.


Iäkkäiden hoitotyössä toimivan henkilöstön kokemuksia työtyytyväisyydestä ja toimintaympäristöstä kinestetiikan käyttöönoton aikana


Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata iäkkäiden hoitotyössä toimivan henkilöstön kokemuksia työtyytyväisyydestä ja toimintaympäristöstä kinestetiikan käyttöönoton aikana. – – Kinestetiikan käyttöönoton aikana muutokset näkyivät hoitajan roolissa, hoitotyön toimintaideologiassa ja hoitotyön merkityksellisyyden lisääntymisenä. Työtyytyväisyys oli koko seuranta-ajan melko hyvällä tasolla. Lähijohtaja oli mukana arjessa ja hänen toimintansa koettiin oikeudenmukaiseksi. Uusi toimintamalli lisäsi yhteisöllisyyttä ja toiminnan tavoitteellisuutta. Yhteinen toimintamalli, lähijohtajan ja työtovereiden sekä kinestetiikasta vastavan tuki lisäsi sitoutumista uuteen toimintamalliin ja iäkkäiden hoitotyöhön. Muutosta johdettaessa on tärkeää tunnistaa työyhteisön taustalla oleva kulttuuri ja muuttuva toimintaympäristö. Uuden toimintamallin juurruttamiselle on annettava aikaa, ja se on resursoitava niin, että muutosprosessia voidaan viedä eteenpäin. Tutkimuksella tuotetaan uutta tietoa, jota hoitotyön johtajat voivat hyödyntää sekä kansallisesti että kansainvälisesti kuntoutumista edistävän hoitotyön kehittämistyössä.

(Katkelma väitöksen tiivistelmästä, Stenman 2020).

Linkki Oulun yliopiston sivulle, jossa on väitöskirjan tiivistelmä ja väitös ladattavana pdf-julkaisuna
(linkki avautuu uuteen ikkunaan).

LINKKI

Suomen Kinestetiikkayhdistys onnittelee Päivi Stenmania lämpimästi!