Carola Maurer väitteli ansiokkaasti 27.9.2021 Wienin yliopiston hoitotieteen laitoksella aiheesta Moving competently – learning from and with one another: Development of kinaesthetics competence in long-term care facilities. An empirically generated model based on multi-perspective findings from a multiple case study.

Kasvokuva hymyilevästä naisesta.

Tohtori Carola Maurer

Työn ohjaajina olivat professori, laitoksen johtaja Hanna Mayer ja professori Heidrun Gattingen St. Gallenin ammattikorkeakoulusta.  Vastaväittäjinä toimivat TtT, dosentti Virpi Hantikainen ja apulaisprofessori Elisabeth Reilinger.

Väitöskirja on saksaksi, ja osajulkaisuja on englanniksi ja saksaksi. Kokoomaväitöskirjan tuloksena Carola kehitti mallin kinestetiikkakompetenssin kehittämisestä ikäihmisten hoitoorganisaatioissa. Mallin avulla voidaan systemaattisesti tukea kinestetiikan oppimista ja ylläpitoa sekä kinestetiikan juurruttamista työyhteisöihin.

Kinestetiikkayhdistys on saanut luvan kääntää mallin suomeksi.

Yhdistys onnittelee Carola Maureria ansiokkaasta ja kinestetiikan kehittämistä tukevasta väitöskirjasta!