Oulun yliopistollisen sairaalan operatiivisen tulosalueen teho-osastolta osallistui kahdeksan sairaanhoitajaa 2015–2016 vuoden vaihteessa nelipäiväiselle Kinestetiikan peruskurssille. Koulutuksesta saatuja käytännön vinkkejä ja ideoita potilaslähtöiseen ja voimavarakeskeiseen hoitotyöhön lähdettiin työstämään muun henkilökunnan kanssa keväällä 2016. Lisäksi hoitohenkilökunnalle järjestetään joka toisen kuukauden viimeinen perjantai PAST-koulutuksia, johon yhdistettiin nyt myös kinestetiikkakoulutusta.

Ryhmäläisten innostunut ja potilashoidon laatua parantava työ huomioitiin Säpäkkä-palkinnolla syksyllä 2016.


Kinestetiikkaryhmän jäsenet: Päivi Peltola, Mitra Kaltiokumpu, Arja Huttu, Marja Klasila, Päivi Mäkiniemi, Henna Härkönen, Päivi Keränen ja Leena Pesonen