OULUNKYLÄN KUNTOUTUSSAIRAALAN os 3A sai kinestetiikan laatusertifikaatti 5.2.2019. 3A on ensimmäinen sairaalatasoinen, akuuttia geriatrista monialaista kuntoutusta tarjoava kuntoutusosasto jolle luovutettiin Kinestetiikkayhdistyksen laatusertifikaatti. Yhdistys onnittelee suuremmoisesta työstä!