Suomen Kinestetiikkayhdistys on solminut strategisen kumppanuussopimuksen Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedun kanssa. Yhteistyö on merkittävä kinestetiikan ja hoitoalan koulutuksen edistämisen kannalta.


Kuvassa Sataedun sosiaali- ja terveysalan lehtori, kinestetiikkakouluttaja Heidi Laitomaa ja koulutuspäällikkö Heli Sulkava.


Sataedu tarjoaa ammatillista koulutusta ja ammattitaitoa vahvistavaa jatko- ja lisäkoulutusta Harjavallassa, Huittisissa, Kankaanpäässä, Kokemäellä, Nakkilassa, Parkanossa, Raumalla ja Ulvilassa. Kinestetiikka on keskeistä Sataedun sotealan opetuksessa, ja Sataedussa sitä on opetettu jo pitkään.

– Kinestetiikkaosaamisen sisällyttäminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto-opetukseen sekä ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen on ollut Sataedulle strateginen valinta. Olemme jo kehittäneet toimintaa alueellamme yhteistyössä työelämän kanssa, ja yhteistyö Suomen Kinestetiikkayhdistyksen kanssa laajentaa tätä työtä edelleen. Kehitämme muun muassa kinestetiikan verkkokoulutuksia soveltuvilta osin, kertoo koulutuspäällikkö Heli Sulkava.

Sataedun hoitoalan opiskelijat perehtyvät opintojensa aikana kinestetiikkaan, ja opetus sisältää paljon käytännön harjoittelua. Sataedussa ymmärretään kinestetiikan merkitys hoitotyössä ja se, että kinestetiikan toimintamalli vähentää hoitajien fyysistä ja psyykkistä kuormitusta sekä lisää potilaiden ja asiakkaiden aktiivisuutta. Myös omaishoitajille on tarjolla heidän tarpeitaan vastaavaa opetusta.

– Saamme opiskelijoiltamme hyvää palautetta kinestetiikan vahvasta hyödyntämisestä. He arvostavat työkuntonsa huomioimista heti alalle tulosta alkaen, Heli Sulkava kertoo.

Suomen Kinestetiikkayhdistyksessä yhteistyötä koulutusyhtymien ja oppilaitosten kanssa pidetään erinomaisena asiana erityisesti kinestetiikan edistämisen kannalta.

– Kumppanuuksien avulla yhdistys pystyy myös paremmin tukemaan oppilaitosten ja työelämän välistä yhteistyötä kinestetiikan saralla, Suomen Kinestetiikkayhdistyksen puheenjohtaja Virpi Hantikainen kommentoi yhteistyötä.