Koskelan monipuolisen palvelukeskuksen os F3:lle myönnettiin kinestetiikan laatusertifikaatti 12.12.2018. F3 on ensimmäinen Helsingin kaupungin arviointi-ja kuntoutusyksikkö jolle luovutettiin Kinestetiikka yhdistyksen laatuyksikön sertifikaatti. Yhdistys onnittelee suuremmoisesta työstä!

Yksikkömme osasto F3 on ensimmäinen Helsingin kaupungin arviointi-ja kuntoutusyksikkö jolle luovutettiin Kinestetiikka yhdistyksen laatuyksikön sertifikaatti. Yksikössämme aloitettiin kinestetiikan kehittämistyö v. 2012, jolloin Koskelan monipuolinen palvelukeskus otti kinestetiikan toimintamallin työvälineeksi.

Yksikkömme ensimmäinen tutor valmistui vuonna 2014 ja toinen 2017. Meillä toimii myös kinestetiikkavastaava, joka on käynyt syventävän kurssin.

Hoito- ja kuntoutustyöhön tarvitaan aina, innovatiivisia, innostavia ja käytännössä toimivia menetelmiä. Kinestetiikka on toimintamalli tuen tarpeessa olevan henkilön voimavarojen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Avainasiana on vuorovaikutus ja kunnioittava kohtaaminen. Kinestetiikka onkin lähempänä kokonaista ihmiskäsitystä kuin pelkkää ergonomista toimintaa.

F3:n toimintaa ohjaa asiakkaiden voimavarojen hyödyntäminen, hyvä vuorovaikutus ja kunnioittava kohtaaminen. Luovuus on lisääntynyt ja tuonut aivan uusiakin ulottuvuuksia työhömme. Olemme läsnä, kosketamme ja istumme vieressä sekä halailemme paljon. Yhdessä ideoidaan ja vietetään aktiivista arkea. Henkilökuntamme työskentelee taidolla ja sydämellä moniammatillisesti. Kinestetiikka näkyy kaikessa yksikön kuntouttavassa toiminnassa, sen avulla voimme ottaa paremmin huomioon asiakkaiden yksilöllisyyttä ja se antaa yhteisen arvopohjan hoitotyölle.

Yksikkömme hoitaa ikääntyviä jatkokuntoutus asiakkaita, joiden toimintakyky voi olla alentunut esim. muistisairauksista, sosiaalisista ongelmista, päihde, neurologisista, traumaperäisistä tai psyykkisistä sairauksista johtuen. Tavoitteena on asiakkaan palaaminen omaan kotiinsa tai ympärivuorokautiseen asumispalveluun.