Kinestetiikkakouluttaja Merja Koskinen valmistui YAMK-geronomiksi 18.12.2019. Hän aloitti opinnot kesäkuussa 2018 ja opiskeli työn ohessa. Aiemmalta koulutukseltaan Merja on geronomi ja muistihoitaja.

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävät opinnot (YAMK) olivat Merjan mukaan sopiva jatkumo hänen aikaisemmille geronomin opinnoilleen. Ne lisäsivät ja päivittivät hänen aiempia tietojaan. Merja lisää, että myös kinestetiikkakouluttajana hänellä on mahdollisuus hyödyntää kaikkea oppimaansa.

– Muutos ja elinikäinen oppiminenhan ovat tätä päivää, summaa Merja.

Merja työskentelee Porin perusturvan geriatrisella osastolla kuntoutusohjaajana. Hänen työhönsä kuuluvat muun muassa kokonaisvaltainen geriatrinen arviointi, hoidon suunnittelu ja voimavaralähtöinen kuntouttaminen. Merja viihtyy työssään ja haluaa jatkossakin toimia yhteistyössä ikäihmisten ja heitä hoitavien kanssa hyödyntäen pitkää työkokemustaan ja opintojaan.

Suomen Kinestetiikkayhdistys onnittelee lämpimästi Merjaa tutkinnon johdosta!

Merja Koskinen, geronomi YAMK