Kysytäänkö sinulta usein, mitä se kinestetiikka oikeastaan on?


Kehittyvä vanhustyö järjestää kinestetiikan livewebinaarin keskiviikkona 7.10.2020.

Puolentoista tunnin verkkokoulutus on käytännönläheinen esitys kinestetiikasta. Se sisältää selkeitä esimerkkejä kinestetiikan hyödyistä niin avustettavalle kuin avustajallekin. Kinestetiikkaa tarkastellaan myös työyhteistön ja työnantajan näkökulmasta. Koulutus pohjautuu kinestetiikan esimieskoulutuksiin, juuri valmistuneeseen YAMK:n opinnäytetyöhön ja laatuyksikön kokemuksiin.

Webinaarin kouluttajina toimivat kinestetiikkakouluttaja Raimo Lappalainen, kinestetiikan laatuyksikön esimies Auli Kanerva Anninpirtistä ja kinestetiikkatutor, lähihoitaja Juuso Jokinen.

Lue lisää ja ilmoittaudu tästä linkistä:

webinaariin

Vinkkaa koulutuksesta myös heille, joille kinestetiikka ei vielä ole tuttua!