Oulun yliopistollisen sairaalan operatiivisen tulosalueen teho-osastolta osallistui kahdeksan sairaanhoitajaa 2015–2016 vuoden vaihteessa nelipäiväiselle Kinestetiikan peruskurssille. Koulutuksesta saatuja käytännön vinkkejä ja ideoita potilaslähtöiseen ja voimavarakeskeiseen hoitotyöhön lähdettiin työstämään muun henkilökunnan kanssa […]