Pilvi Tuomolan opinnäytetyö kuntoutumisesta


ft Pilvi Tuomola
on tehnyt hienon opinnäytetyön YAMK- opintojen aikana ”Yhteistoiminnan kehittäminen asiakkaan kuntoutumisen vahvistumiseksi arjessa”. Tämä työ pitää sisällään monia meille kaikille ajankohtaisia aiheita.

... ja samasta aiheesta blogikirjoitus


OKKS:lle laatusertifikaatti

Oulunkylän kuntoutussairaalan osastolle 2B myönnettiin kinestetiikan laatuyksikkösertifikaatti 17.1.2018!

Oulunkylässä kinestetiikan kursseja on pidetty useita vuosia ja viime vuosien aikana on osastolla alettu systemaattisesti viemään opittuja asioita käytäntöön. Kinestetiikan toimintamalli on osana OKKS :n kuntouttavaa ja toimintakykyä tukevaa toimintaa.
Sertifikaatti on ensimmäinen Helsingin seudulla ja viides koko Suomessa.

Kinestetiikkayhdistys onnittelee lämpimästi osasto 2B:n tiimiä!


Virpi Hantikainen palkittiin Sosten mitalilla

Turun yliopiston hoitotieteen dosentti, TtT Virpi Hantikaiselle tunnustus ansiokkaasta toiminnasta


Suomen sosiaali- ja terveys ry SOSTE on 13.10.2017 myöntänyt Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen dosentti, TtT Virpi Hantikaiselle hopeisen ansiomerkin tunnustuksena ansiokkaasta toiminnasta sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Tunnustus myönnettiin Hantikaisen 20- vuotisesta työstä kinestetiikan® voimavaralähtöisen toimintamallin kouluttamisessa ja käytäntöön jalkaannuttamisessa sosiaali- ja terveydenhuollon eri toimintaympäristöissä. Hantikainen on vuonna 2009 perustetun Suomen Kinestetiikkayhdistys ry:n perustajajäsen ja puheenjohtaja. Kinestetiikan koulutuksiin on vuoteen 2017 mennessä osallistunut yli 15 000 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista sekä useita omaishoitoperheitä ja kysyntä kasvaa vuosittain. Kinestetiikan laatuyksiköitä on sertifioitu neljä ja sertifiointiprosessissa on kuusi yksikköä eripuolilla Suomea. Toteutetuissa ja  suunnitteilla olevissa kinestetiikan tutkimushankkeissa selvitetään mm. kinestetiikan hyötyjä hoitohenkilöstölle ja potilaille/asiakkaille ikä-ihmisten hoivatyössä, tehohoidossa ja omaishoidossa.

(Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen sivuilta)


Kinestetiikka ja RAI-tieto

Oulun kaupungin Ikäihmisten palvelualueella on jo pitkään tehty työtä RAI-tiedon ja kinestetiikan yhdistämisessä.  Merikosken ympärivuorokautisten palveluiden palveluesimies Elisa Veteläisen puheenvuorossa RAI-tieto osana hoitotyötä esiteltiin fysioterapeutti, kinestetiikka-tutori Anne Pasasen projektityöstä ”Kinestetiikan moniammatillinen toimintamalli osana RAI-arviointia sekä hoito- ja palvelusuunnitelmaa”.
Oheisessa dokumentissa esitetään tiivistetysti kinestetiikka osana RAI arviointia. Kyseessä on Anne Pasasen tutorkoulutuksen projektityö, josta on tulossa myös projektiraportti.
Alla olevista linkeistä löytyy Elisa Veteläisen 11.5.2017 RAI seminaarissa pitämä puheenvuoroSlideshare
TwitterAnne Pasasen lyhennelmä THL:n RAI seminaarista Oulusta (pdf)