Kinestetiik är ett resursorienterat angreppssätt som baserar sig på en förståelse för människans naturliga rörelsemönster och sinnesfunktioner, respekterande bemötande av människan samt deras betydelse för inlärning och självsbesittning.

Den stöder människan i hennes basaktiviteter genom att hon känner sina aktiviteter meningsfulla och att hon kan aktivt delta i sina aktiviteter oavsett sin sjukdom eller sin invaliditet.

Kinestetik är ett angreppssätt som är innovativ och fungerar i praktiken. Med hjälp av Kinestetiken kan personalen inom social- och hälsovården samt egenvårdare främja och uppehålla resurserna av den människa som behöver stöd samt främja sin egen hälsa av stöd- och rörelseorganen.

Med Kinestetik

  • kan resurserna hos den som assisteras och den som assisterar utnyttjas på ett idealiskt sätt
  • kan individuella behov beaktas vid assistansen av rörelser och funktioner
  • kan den som assisteras aktivt delta i aktiviteten samt upprätthålla och rehabilitera sin funktionsförmåga
  • kan assistentens fysiska belastning reduceras
  • kan kreativiteten förbättras i svåra stödsituationer
  • kan ändamålsenligheten i arbetet och arbetshälsan främjas