Kinestetiikasta apua omaishoitajan arkeen Moni omaishoitaja auttaa yksin läheistään kotona siirtymisissä ja arkiaskareissa. Kinestetiikan avulla avustustilanteet tulevat kevyemmiksi molemmille osapuolille. Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry on yhteisteistyössä Suomen Kinestetiikkayhdistys ry:n […]

13.10.2017 valmistui 10 uutta kinestetiikan tutoria Helsingin kaupungin monipuolisista palvelukeskuksista. Edustettuina olivat Kivelä, Myllypuro, Kontula, Riistavuori, Koskela ja Kannelmäen palvelutalo. Kuvassa uudet tutorit Riistavuoren monipuolisen palvelukeskuksen maisemissa Helsingissä. Suuret kiitokset […]

Omaishoitajakurssi Kontulan monipuolisessa palvelukeskuksessa 5-6.10.2017 Kurssilla oli 6 omaishoidettavaa omaisineen etsimässä toimivampia ja kevyempiä keinoja avustustilanteisiin. Tavoitteena oli avustettavan toimintakyvyn ylläpysyminen ja edistyminen, omaishoitajan fyysisen kuormittuvuuden väheneminen, jaksamisen lisääntyminen sekä […]

Anninpirtin yksilövastuullinen hoitotyömalli Yksilöllinen ja asukaslähtöinen kohtaaminen vähentää henkilökunnan kuormittavuutta, mutta ennen kaikkea se tuo elämän takaisin asukkaalle. Olemme panostaneet kinestetiikkaan ja sitä käytämme päivittäin apuna työskentelyssämme. Kinestetiikka tukee ja […]

9.6.2017 valmistui 18 uutta kinestetiikan tutoria eri puolille Suomea. Edustettuina olivat Helsinki, Lahti, Vaasa, Pietarsaari, Valtimo, Lieksa, Enonkoski, Jyväskylä ja Naantali. Kuvassa uudet tutorit Myllypuron monipuolisen palvelukeskuksen maisemissa Helsingissä. Suuret […]

Oulun yliopistollisen sairaalan operatiivisen tulosalueen teho-osastolta osallistui kahdeksan sairaanhoitajaa 2015–2016 vuoden vaihteessa nelipäiväiselle Kinestetiikan peruskurssille. Koulutuksesta saatuja käytännön vinkkejä ja ideoita potilaslähtöiseen ja voimavarakeskeiseen hoitotyöhön lähdettiin työstämään muun henkilökunnan kanssa […]

Oulun kaupungin Ikäihmisten palvelualueella on jo pitkään tehty työtä RAI-tiedon ja kinestetiikan yhdistämisessä.  Merikosken ympärivuorokautisten palveluiden palveluesimies Elisa Veteläisen puheenvuorossa RAI-tieto osana hoitotyötä esiteltiin fysioterapeutti, kinestetiikka-tutori Anne Pasasen projektityöstä ”Kinestetiikan […]

27.4.2017 valmistui kymmenen uutta ja innokasta kinestetiikkakouluttajaa. Heidän kouluttamisestaan vastasi Virpi Hantikainen. Tarkemmat tiedot kustakin kouluttajasta löydät yhteystietosivulta. Yhdistys toivottaa onnea ja menestystä kaikille! Ylärivi vasemmalta: Pia Byysing, Päivi Dyster, […]

Vaasan keskussairaalassa pidettiin kinestetiikan syventävä kurssi 8.-10.3.2017 Kurssille osallistui innostununeita ja  motivoituneita hoitajia ja fysioterapeutteja monelta eri osastolta. Vaasassa koulutetaan systemaattisesti koko sairaalan henkilökuntaa. Tavoitteena on saada kinestetiikka toimimaan potilaan […]

Juhlille ei näytä loppua tulevan Katrinkodilla. Kuusamon kaupungin Katrinkoti on saanut valtakunnallisen tunnustuksen laadukkaasta ja innovatiivisesta vanhustenhoidosta. Palkinto tuli yksikössä tehdystä pitkäjänteisestä kehittämistyöstä niin asiakkaiden kuin talon työntekijöidenkin hyvinvoinnin parantamiseksi. […]

Kuusamon Katrinkoti sertifioitiin laatuyksiköksi 25.11.2016 25.11. 2016 kinestetiikan laatuyksiköksi sertifioitu Katrinkoti tarjoaa vuorohoitoa, kuntoutusta ja/tai tilapäistä asumista ikääntyneille kuusamolaisille. Asiakaspaikkoja on 21. Katrinkodin punainen lanka on kuntoutumista edistävän työmenetelmän periaate, […]

10.6. 2016 valmistuivat vuoden 2016 kinestetiikka tutorit, ONNEA! Koulutus pidettiin Oulunkylän kuntoutussairaalassa Helsingissä ja koulutukseen osallistui hoitajia ja fysioterapeutteja eripuolilta Suomea. Kuvassa alhaalla vasemmalta: Päivi Dyster Kuopio, Jari Heinonen Sastamala, […]

11.12.2015 Neuroliiton Palvelutalo Pihapihlaja sertifioitiin Suomen kolmanneksi kinestetiikan laatuyksiköksi. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry:n myöntämä sertifikaatti on Neuroliitonpalvelutalo Pihapihlajalle annettu tunnustus siitä, että sen toiminta ja palvelut täyttävät valtakunnalliset kinestetiikan laatuyksikön kriteerit. […]

15.12.2015 valmistui 9 uutta kinestetiikkatutoria. Koulutus pidettiin Ruovedellä ja se liittyi Tampereen aikuisopisto Tredun VoiKukka hankkeeseen. Tutorit ylärivistä vasemmalta: Kirsi Koskela, Kati Kauppinen, Anna Rintanen, Kirsi Mäenpää, Kirsi Mäkinen, Ritva […]

Suomen Kinestetiikkayhdistys ry:n kummit

Jaakko Valvanne Jaakko Valvanne on LKT ja toimii geriatrian professorina Tampereen yliopiston lääketieteen yksikössä. Lisäksi hän toimii kehittämisen asiantuntijana Tampereen kaupungin ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen tilaajayksikössä ja määräaikaisena osastonylilääkärinä TAYS:ssa. Ennen […]

Yhdistys onnittelee

Pietarsaaren sosiaali-ja terveysviraston geriatrinen osasto 8 sai 8.5. 2014 La-Carita säätiön tunnustuspalkinnon hyvästä hoitotyöstä. Kinestetiikan myötä koko entinen hoitokäytäntö on mennyt uusiksi (Pietarsaaren sanomat 18.5.2014)

Apuvälinemessut

Suomen Kinestetiikkayhdistys ry oli näkyvästi Tampereen apuvälinemessuilla 7.-9.11.2013! Kiitos kaikille kävijöille, teitte päivistä meille ikimuistoisen. Messuilla arvontaan osallistuneille voittajille onnea ja iloa voitoista. Seuraavat henkilöt olivat onnekkaita – Asentohoitokurssille osallistuminen […]

8 uutta tutoria!

Tutorkoulutukseen, joka pidettiin Seinäjoella 2012 osallistui hoitajia ja fysioterapeutteja ympäri Suomea. ONNEA! Porin perusturvan KASTE-hankkeen puitteissa koulutimme 15 Kinestetiikan tutoria, jotka valmistuivat 11.5. 2012. ONNEA! Peruskurssin käyneitä hoitajia, fysioterapeutteja ja […]