Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot kaikkialla Suomessa kouluttavat henkilöstöään
kinestetiikan voimavaralähtöiseen toimintamalliin. Vuosittain kinestetiikan peruskursseille
osallistuu noin 3000 hoitajaa, fysioterapeuttia ja toimintaterapeuttia akuutti-, vanhus-, vammais- ja
kotihoidosta. Syventäville kursseille ja tutorkoulutukseen osallistuvien määrä on myös suuri.
Omaishoitajille suunnatut kurssit ovat saaneet suuren suosion. Kouluttajina toimivat Suomen
Kinestetiikkayhdistyksen kouluttajat. Yhä useampi organisaatio hakeutuu kinestetiikan
laatuyksikköprosessiin.

Kinestetiikan esimieskoulutus 2019 esite