Näin luonnollisia liikeratoja tuetaan kehitysvammaisten kanssa Pikkupihlajassa. Sanomalehti Ilkka sivuilla  21.11.2018 on julkaistu video, jossa kerrotaan Pikkupihlajasta, tuki- ja osaamiskeskus Eskoosta. https://www.ilkka.fi/kuvat-ja-videot/videot/n%C3%A4in-luonnollisia-liikeratoja-tuetaan-kehitysvammaisten-kanssa-eskoon-pikkupihlajassa-1.2799729

Kinestetiikan opintopäivä 5.3.2019 on täyttynyt. Voit sähköpostitse osoitteessa riitta.sauren@globex.fi ilmoittautua jonoon peruutusten varalle. HUOMIOI MYÖS: Kinestetiikan opintopäivä järjestetään Sosiaalialan asiantuntijapäivien yhteydessä. Tapahtuman toisena päivä 6.3.2019 järjestetään vanhustyön ammattilaisille suunnattu seminaari, jossa kinestetiikka on yhtenä aiheena. […]

Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot kaikkialla Suomessa kouluttavat henkilöstöään kinestetiikan voimavaralähtöiseen toimintamalliin. Vuosittain kinestetiikan peruskursseille osallistuu noin 3000 hoitajaa, fysioterapeuttia ja toimintaterapeuttia akuutti-, vanhus-, vammais- ja kotihoidosta. Syventäville kursseille ja tutorkoulutukseen […]

Vuoden 2018 tuutorit palkittiin 9.11.2018 pidetyllä tuutoreiden ja kouluttajien täydennyskoulutuspäivällä Seinäjoella. Nyt kunniakirjan saivat Myllypuron monipuolisen palvelukeskuksen kolme tuutoria, jotka kaikki työskentelevät osastolla 5. Palkitsemisen perusteena oli heidän pitkäjänteinen työ […]

Anninpirtti oli kunnallinen vanhainkoti, kunnes se heitti vanhan toimintafilosofian roskakoriin ja nosti asiakkaat sekä heidän tarpeensa ja kykynsä keskiöön. Anninpirtissä kinestetiikan toimintamalli on tukenut vahvasti muutosta. Sote tulee ja Anninpirtisssä valmistaudutaan […]

”Kinestetiikka – Toimintamalli voimavarojen ylläpitämiseen liikkeen avulla” Kinestetiikka on voimavaralähtöisenä toimintamallina vakiinnuttanut jalansijaa sosiaali- ja terveydenhuollon eri toimintaympäristöissä valtakunnallisesti. Tässä kirjassa kuvataan kinestetiikan mahdollisuuksia sairaaloissa, ikäihmisten palvelukeskuksissa/hoitokodeissa, kuntoutuksessa, kotihoidossa, omaishoidossa, […]

Helsingin tutor-koulutuksesta valmistui 12.6.2018 10 uutta kinestetiikan tutoria. Koulutukseen osallistui kurssilaisia sairaaloista, kotihoidosta, ikäihmisten palvelukeskuksista/asumispalveluista ja sosiaali-ja terveysalan oppilaitoksista. Yhdistys onnittelee uusia tutoreita! Kuvassa edestä taakse: Yli-Suvanto Marjo, Laine Suvi, […]

Sastamalan kaupungin Sotesi:n Anninpirtti sertifioitiin kinestetiikan laatyksiköksi 8.5.2018 Sastamalan Hopun kampuksella juhlittiin 8.5.2018 Anninpirtin Kinestetiikan serfikaattia avoimien ovien merkeissä. Juhla toteutettiin yhteistyössä Hopun kampuksen eri yksiköiden ja asukasyhdistyksen kanssa. Paikalla […]

Vaasan tutor-koulutuksesta valmistui 6.6.2018 16 uutta kinestetiikan tutoria. Koulutukseen osallistui kurssilaisia sairaaloista, kotihoidosta, ikäihmisten palvelukeskuksista/asumispalveluista ja kehitysvamma puolelta. Yhdistys onnittelee uusia tutoreita! Kuvassa ylhäällä vasemmalta: Bäckstrand-Lindvall Caroline, Mäenpää Tanja, Haapala […]

Virpi Hantikainen ja Kirsi Hagström osallistuivat 25.5.2018 Sveitsin Kinestetiikkayhdistyksen (Kinaesthetics Schweiz) opintopäivälle, jonka aiheena oli kinestetiikan käytännön ja tutkimuksen kohtaaminen. Esittelimme Kirsin kanssa Suomessa meneillään olevaa tutkimusta ” Kinestetiikan koulutusintervention toteutettavuus […]

Kuusamon Porkkapirtin Niittyvilla sertifioitiin kinestetiikan laatuyksiköksi 14.5. 2018. Niittyvilla on 21 paikkainen yövalvonnallinen kuntoutusyksikkö jossa asiakkaina on vuorohoitoa, kuntoutusta ja/tai tilapäistä asumista tarvitsevia ikääntyneitä Kuusamolaisia.  Lisäksi tarjoamme veteraanikuntoutusta. Kinestetiikka on muodostunut jokapäiväisen […]

Sastamalan Tupahoiva sertifioitiin kinestetiikan laatuyksiköksi 27.3. 2015. Sertifikaatti uusittiin 2.3.2018 ja se on voimassa 2.3. 2021 saakka. Tupahoivan toiminta täyttää edelleen laatuyksikön kriteerit. Tupahoivan kuusitoista asukasta ja heidän läheisensä saavat olla […]

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla kinestetiikan implementointia Vaasan keskussairaalan vuodeosastohoidon palvelualueelle. Tavoitteena oli tuottaa Vaasan keskussairaalalle tietoa vuosina 2011–2016 toteutuneesta kinestetiikan implementointiprosessista. Toimivimmiksi keinoiksi implementoida kinestetiikka vuodeosastojen palvelualueelle todettiin kinestetiikan opiskelu, […]

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ja Suomen Kinestetiikkayhdistys ry ovat sopineet yhteistyöstä ja kumppanuudesta helmikuussa 2018. Tuki-ja osaamiskeskus Eskoo on sosiaalihuollon erityispalvelujen tuottaja ja kehittäjä. Kuntayhtymä tarjoaa kehitysvammaisten erityishuollon lisäksi muun muassa […]

Kinestetiikasta apua omaishoitajan arkeen Moni omaishoitaja auttaa yksin läheistään kotona siirtymisissä ja arkiaskareissa. Kinestetiikan avulla avustustilanteet tulevat kevyemmiksi molemmille osapuolille. Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry on yhteisteistyössä Suomen Kinestetiikkayhdistys ry:n […]

13.10.2017 valmistui 10 uutta kinestetiikan tutoria Helsingin kaupungin monipuolisista palvelukeskuksista. Edustettuina olivat Kivelä, Myllypuro, Kontula, Riistavuori, Koskela ja Kannelmäen palvelutalo. Kuvassa uudet tutorit Riistavuoren monipuolisen palvelukeskuksen maisemissa Helsingissä. Suuret kiitokset […]

Omaishoitajakurssi Kontulan monipuolisessa palvelukeskuksessa 5-6.10.2017 Kurssilla oli 6 omaishoidettavaa omaisineen etsimässä toimivampia ja kevyempiä keinoja avustustilanteisiin. Tavoitteena oli avustettavan toimintakyvyn ylläpysyminen ja edistyminen, omaishoitajan fyysisen kuormittuvuuden väheneminen, jaksamisen lisääntyminen sekä […]

Anninpirtin yksilövastuullinen hoitotyömalli Yksilöllinen ja asukaslähtöinen kohtaaminen vähentää henkilökunnan kuormittavuutta, mutta ennen kaikkea se tuo elämän takaisin asukkaalle. Olemme panostaneet kinestetiikkaan ja sitä käytämme päivittäin apuna työskentelyssämme. Kinestetiikka tukee ja […]

9.6.2017 valmistui 18 uutta kinestetiikan tutoria eri puolille Suomea. Edustettuina olivat Helsinki, Lahti, Vaasa, Pietarsaari, Valtimo, Lieksa, Enonkoski, Jyväskylä ja Naantali. Kuvassa uudet tutorit Myllypuron monipuolisen palvelukeskuksen maisemissa Helsingissä. Suuret […]

Oulun yliopistollisen sairaalan operatiivisen tulosalueen teho-osastolta osallistui kahdeksan sairaanhoitajaa 2015–2016 vuoden vaihteessa nelipäiväiselle Kinestetiikan peruskurssille. Koulutuksesta saatuja käytännön vinkkejä ja ideoita potilaslähtöiseen ja voimavarakeskeiseen hoitotyöhön lähdettiin työstämään muun henkilökunnan kanssa […]

Oulun kaupungin Ikäihmisten palvelualueella on jo pitkään tehty työtä RAI-tiedon ja kinestetiikan yhdistämisessä.  Merikosken ympärivuorokautisten palveluiden palveluesimies Elisa Veteläisen puheenvuorossa RAI-tieto osana hoitotyötä esiteltiin fysioterapeutti, kinestetiikka-tutori Anne Pasasen projektityöstä ”Kinestetiikan […]